Kategoriat
Etusivu Yleinen

Taekwondourheilijat 2011 terävöittää opetustaan kohti mustaa vyötä

Seuratoiminnan kehittyessä TU11:n vyökokeista vastaavat ylemmät vyöt ovat jääneet hyvin pieneen rooliin seuran päivittäistoiminnassa. Toimintamme rakentuu ja on rakentunut urheilun viitekehykseen ja opetuskin painottunut sen mukaisesti. Tärkeitä, mutta vähemmän painotettuja osa-alueita opetetaan harvakseltaan ja jos harrastaja ei käy aivan kaikkia harjoituksia, on tähän asti ollut huonolla onnella mahdollista päätyä ylempiinkin vyökokeisiin ilman, että siellä vaadittavia asioita on juuri lainkaan opetettu. Opetuksen painopisteet ja vyökokeissa vaadittavat taidot eivät siis aina ole täysin kohdanneet.

Tämän johdosta TU11 ottaa nyt syksystä 2022 alkaen käyttöön dan-kokeisiin valmistavat seminaaripäivät. Alkuvaiheessa lähes kaikki oleellinen vyökokeissa vaadittava sisältö on jaettu kahteen seminaaripäivään:

  1. Tekniikkaseminaari
  2. Kamppailuseminaari

Näissä seminaareissa on tarkoitus käydä läpi kaikki oleellinen TU11:n mustan vyön kokeissa vaadittava sisältö erilaisin luennoin, keskusteluin ja harjoittein. Molempia seminaareja tullaan järjestämään sekä syys- että kevätkausilla ja seminaareja kehitetään kokemusten ja palautteen perusteella.

Jotta mustan vyön kokeisiin voi jatkossa osallistua, on ennen jokaista mustan vyön astetta osallistuttava sekä tekniikka- että kamppailuseminaariin vähintään kerran vyökoetta edeltävän puolentoista vuoden aikana. Tällä varmistetaan se, ettei kukaan pääse mustan vyön kokeeseen niin, että selkeät osaamispuutteet ilmenevät opettajille vasta vyökoetilaisuudessa. Suositeltavaa on tietenkin käydä molemmat seminaarit useammin kuin kerran.
Seminaaripäivien ohjelma julkaistaan erikseen, mutta tarkoitus on, että seminaariin käytetään lauantaipäivä aamuyhdeksästä iltapäivä neljään, ja opetus pitää sisällään niin fyysistä harjoitusta kuin teoriaakin.

Kevään 2023 Seminaaripäivät

28.1.2023 Tekniikka

Lue lisää ja ilmoittaudu: https://tu11.fi/taekwondo/2022/10/kamppailuseminaari-5-11-2022/

18.2.2023 Kamppailu

Lue lisää ja ilmoittaudu:
https://tu11.fi/taekwondo/2022/10/kamppailuseminaari-5-11-2022/

Seminaarit ovat maksullisia, ja niihin voi osallistua kaikki TU11:n jäsenet sinisestä vyöstä ja 14 ikävuodesta ylöspäin. Opetus on yleisluontoista ja seminaareja voidaan markkinoida näillä ikä- ja vyöarvorajoitteilla myös muiden seurojen harrastajille. Painotus on kuitenkin niissä asioissa, joita TU11:n dan-kokelaiden odotetaan osaavan.