لیست قیمت تست کمربند

تست تسمه در قیمت گنجانده شده است

  • تست کمربند
  • یک کمربند یا روبان جدید برای کمربند
  • بازخورد شخصی از آزمون کمربند و اهداف توسعه از طریق ایمیل (کمربند آبی به بالا)
  • گواهی پوم یا دان (برای امتحانات پوم و دان)
  • نشان آستین برای کودکان 3-6 ساله

در گروه های 3-6 ساله هنوز کمربندهای رنگی انجام نشده است، اما ابتدا نشان آستین "ببر" و "اژدها" و پس از آن نوارهای زرد در کمربند سفید جمع می شود. علاقه مندان پس از انتقال به گروه 7-9 سال پس از مدتی تمرین در گروه کمربند زرد را تکمیل می کنند.

لیست قیمت تست کمربند تکواندوکاران

10 فنجان (4-6 سال) 40 یورو
9 فنجان (4-6 سال) 40 یورو
 8 فنجان (7-120 سال) 40 یورو.  
 7 فنجان (7-120 سال) 40 یورو   
 7+ فنجان (7-120 سال) 40 یورو    

 6 فنجان (7-120 سال) 50 یورو.  
 5 فنجان (7-120 سال) 50 یورو   
 5+ فنجان (7-120 سال) 50 یورو    
 4 فنجان (7-120 سال) 60 یورو.  
 3 فنجان (7-120 سال) 60 یورو   
 3+ فنجان (7-16 سال) 60 یورو    
 2 فنجان (7-120 سال) 70 یورو.  
 1 فنجان (7-120 سال) 70 یورو   
 1+ فنجان (7-16 سال) 70 یورو    

 1. پوم/دان 170 یورو.    
 2. بوم/دان 200 یورو     
3. بوم/دان 240 یورو       

 


ورزشکاران #tu11 #taekwondo #aekwando ورزشکاران #taekwando2011 #aloitataekwando


اخباربا ما تماس بگیرید: 0451827290
مراجعه حضوری یا ارسال نامه سنتی: Ristipellontie 14, FI-00390 Helsinki
ما در روزهای هفته از ساعت 17:00 الی 20:30 یا طبق توافقنامه باز هستیم

مجوز برای مسابقات و همه رویدادهای انجمن مورد نیاز است. علاوه بر این، می توانید همزمان بیمه آموزشی مقرون به صرفه دریافت کنید.


این صفحه از کوکی ها برای بهینه سازی تجربه کاربری استفاده می کند. صفحه اطلاعات کاربر را ذخیره نمی کند. بیانیه رجیستری و حفاظت از داده مطابق با GDPR.fa_IRفارسی
Powered by TranslatePress