Detta är Taekwondo-atleter 2011 Ry. register och dataskyddsförklaring enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Förberedd 1 januari 2020. Senaste ändring 14.1.2021.
 
1. Registrator
Taekwondo-idrottare 2011
Ristipellontie 14, FI-00390 Helsingfors

 
2. Registeransvarig kontaktperson
Pauli Raivio, pauli@tu11.fi.main.hoste.fi, 045 1827 290

 
3. Registrera namn
Nyhetsbrev prenumerantregister, Whatsapp nyhetsbrev användarregister, kundtjänst kontaktinformationsregister, kundregister

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter – personens samtycke
Syftet med att behandla personuppgifter är att kommunicera med kunder. Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering. 
 
5. Datainnehåll i registret
Uppgifter som ska registreras i registret är: personens namn, kontaktuppgifter (telefonnummer och/eller mailadress).
 
6. Regelbundna informationskällor
De uppgifter som ska sparas i registret inhämtas från kunden, t.ex. från meddelanden som skickas via www-formulär och/eller via e-post.
 
7. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES
Information lämnas inte regelbundet till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden.
 
8. Principer för registerskydd
Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.
 
9. Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter
Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).
 
10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter
En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätt att bli glömd"). De registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).


#tu11 #taekwondo #taekwondo idrottare #taekwondo idrottare2011 #aloitataekwondo


NyheterRing oss: 0451827290
Besök personligen eller skicka traditionell post: Ristipellontie 14, FI-00390 Helsingfors
VI HAR ÖPPET VARDAGAR 17.00-20.30 ELLER ENLIGT AVTAL

Licens krävs för tävlingar och alla föreningsevenemang. Dessutom kan du samtidigt skaffa dig en prisvärd träningsförsäkring.


Sidan använder cookies för att optimera användarupplevelsen. Sidan lagrar inte användardata. GDPR-kompatibelt register- och dataskyddsuttalande.sv_SESvenska
Powered by TranslatePress