Kategoriat
Valmennusblogi

Yksilöharjoittelu ryhmässä – valmentajan rooli ja tehtävät

Taekwondo on yksilölaji, jota harjoitellaan lähes aina ryhmänä. Tämä vaikuttaa usein muiden lajien valmentajista ja harrastajista hieman ristiriitaiselta, mutta kun asiaa ajattelee pidemmälle, kyse on oikeastaan aika älykkäästä systeemistä

Joukkueeseen kuuluminen

Ihmiselle ja etenkin nuorelle ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin. Viiteryhmiä voi olla erilaisia yhtä aikaa. Urheilujoukkue viiteryhmänä voi olla hyvin vahva. Sen merkitystä voidaan vahvistaa ulkoapäin esimerkiksi yhteisillä rituaaleilla ja yhteisillä ulkoisilla merkeillä. Kuitenkin joukkueen korostaminen ainoana oikeana viiteryhmänä voi olla haitallista urheilijan myöhemmälle kehitykselle, koska joukkueen jättäminen voi olla traumaattinen kokemus.

 

Tärkeää on kuitenkin vahvistaa joukkueen sisäistä koheesiota. Myös pulmatilanteisiin tulee tarttua heti, ainakin ennen kuin niistä kasvaa koko joukkueen yhtenäisyyttä näivettäviä kriisejä. On syytä korostaa myös toisen tapojen ja ominaisuuksien sietämistä. Urheilujoukkueessa toimittaessa on tärkeää ymmärtää toisten auttamisen ja vastavuoroisuuden hyödyllisyys omalle menestykselle.

Joukkueen rakenne

Joukkueet tai kiinteät harjoitteluryhmät ovat yleisesti hyvin heterogeenisiä. Vain huippumaiden maajoukkueryhmät sekä esimerkiksi korealaiset yliopisto- ja ammattilaisjoukkueet koostuvat hyvinkin tasalaatuisista joukoista. Euroopassa maajoukkueet eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole keskeinen harjoitusympäristö, vaan työ tehdään omassa seurajoukkueessa.

Esimerkki joukkueen koostumuksesta (Suomi):
Tyttö 10 v, kansallinen taso, 4 vuotta harjoittelua
Tyttö 13 v, kansainvälinen arvokisataso, 6 vuotta harjoittelua
Tyttö 12 v, kansainvälinen arvokisataso, 4 vuotta harjoittelua
Poika 15 v, kansainvälinen taso, 5 vuotta harjoittelua
Poika 12 v, kansainvälinen arvokisataso, 5 vuotta harjoittelua
Poika 13 v, kansainvälinen taso, 4 vuotta harjoittelua
Poika 16 v, kansainvälinen taso, 7 vuotta harjoittelua
Mies 20 v, kansallinen taso, 6 vuotta harjoittelua
Mies 28 v, kansainvälinen arvokisataso, 12 vuotta harjoittelua
Nainen 22  v, kansainvälinen arvokisataso, 9 vuotta harjoittelua

Pakkaa sekoittavat paitsi sukupuolien ja ikäryhmien erot, myös painoluokkien erilaiset fyysiset ja taktiset vaatimukset.

Harjoittelun sisältö ja muuntelu harjoituksen sisällä

Valmentaja joutuu jatkuvasti muokkaamaan harjoituksia yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jokaisella urheilijalla on erilaiset tarpeet ja tilanteet. Harjoituksen suunniteltu sisältö onkin kehikko, jonka sisällä muuntelu tapahtuu.

Valmentaja onkin eräänlainen orkesterinjohtaja, mutta orkesteri ei soita Wagneria vaan vahvasti improvisoitua jazzia. Jokaisesta on saatava ulos paras oma sointi virtuositeettia ruokkien.

Erilaiset roolit ryhmässä

Jokaisella urheilijalla on ryhmässä oma roolinsa. Rooli on osin tilannesidonnainen, ts. rooli voi vaihdella eri tilanteissa.

Valmentajan tulee muodostaa käsitys näistä erilaisista rooleista. Ryhmän dynamiikan ymmärrys toimii työkaluna, jonka avulla voidaan vahvistaa toivottavaa käytöstä sekä vaimentaa ei toivottuja ilmiöitä. Tämä kuitenkin onnistuu vain, mikäli valmentajalla on auktoriteettia.

On tärkeää tunnistaa ryhmän mielipidejohtajat ja esikuvallisen roolin saaneet. Näiden asenteisiin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa koko ryhmään. Työkaluina ovat myös kannustimet ja rangaistukset. Mikäli kontrolli ryhmään on hyvä, kannustimiksi riittää vastuun saaminen ja rangaistukseksi harjoittelutilanteessa sivuuttaminen.

Valmentajan auktoriteetti

Valmentajan tulee rakentaa auktoriteettinsa luottamuksen arvoisuuden avulla. Osaaminen on tämän kolikon toinen puoli, empaattisuus toinen. Vaikka valmentajan ja urheilijan maailma voi olla hyvinkin erilainen, valmentajan pitää aistia urheilijan todellisuudesta syntyvät heijastelut harjoitteluun ja ryhmän toimintaan.

Valmentajan on mahdotonta rakentaa auktoriteettia ilman hyvää itsetuntemusta ja omien heikkouksien sekä vahvuuksien tunnistamista. Valmentajan pitää olla rehellinen, myös tehdessään virheitä ja olleessaan esimerkiksi väsynyt, surullinen tai pahantuulinen. Nuoret huomaavat esittämisen ja teeskennellyn itsevarmuuden helposti. Kun nuoret huomaavat pahvikulissien olemassaolon, ensimmäinen kaivelee jo sytkäriä taskustaan.

Vaatimuksia valmentajalle

Valmentajan pitää harjoituksessa:

 • Tuntea jokainen valmennettava niin ihmisenä kuin urheilijana
 • Löytää yleisempiä tavoitteita, jotka ovat yhteisiä tai jotka tukevat useimpien osatavoitteita
 • Osoittaa jokaiselle oma näkökulma harjoitukseen, jotta harjoitus säilyttää mielekkyytensä kaikille
 • Ottaa huomioon jokaisen urheilijan erityispiirteet kommunikaatiossa
 • Ottaa huomioon jokainen urheilija harjoitustilanteessa
 • Antaa jokaiselle tilaa ja tilaisuuksia kehittyä

Valmentajan muita vaatimuksia:

 • Tulee ymmärtää ryhmän dynamiikkaa
 • Kyetä ohjailemaan ryhmää
 • Olla uskottava tekemisissään
 • Omata hyvä itsetuntemus ja kehittää sitä jatkuvasti
 • Osata asiansa

#tu11 #taekwondo #taekwondourheilijat #taekwondourheilijat2011 #aloitataekwondo


UutisetSoita meille: 0451827290
Käy itse tai lähetä perinteistä postia: Ristipellontie 14, FI-00390 Helsinki
OLEMME Avoinna arkisin 17.00-20.30 TAI SOPIMUKSEN MUKAAN

Lisenssi tarvitaan kilpailuissa sekä kaikissa liiton tapahtumissa. Lisäksi voit hankkia samalla edullisen harjoitteluvakuutuksen.


Sivu käyttää evästeitä käyttökokemuksen optimoimiseksi. Sivu ei tallenna käyttäjän tietoja. GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.fiSuomi
Powered by TranslatePress