Kategorier
framsida Allmän

Vårmötets beslut

En ny styrelse valdes på vårmötet. Bland de nuvarande styrelseledamöterna kommer Teemu Heino att fortsätta som ordförande och ledamöterna Sampo Pajulampi, Petteri Kauppinen och Juho Kostiainen, och även Kirsimarja Raitasalo, Eddy Quiñones Vera och Tomi Nurmi blir nya styrelseledamöter. 

TU11 vårmöte 2024Rispellottie 14

4 maj 2024 kl 10:00 på förmiddagen
   1. Öppna mötet
   2. Fastställande av laglighet och beslutförhet
Närvarande: Teemu Heino, Juho Kostiainen, Sampo Pajulampi, 

Eddy Quinones Vera, Kirsimarja Raitasalo, Marita Jaakkola, 

Tomi Nurmi, Sara Quinones
   3. Anordnande av mötet
Ordförande: Teemu Heino

Sekreterare: Sampo Pajulampi

Minuteinspektörer, fungerar som rösträknare vid behov: 

Marita Jaakkola, Tomi Nurmi
   4. Godkännande av dagordningen
Erkänd
   5. Framläggande av bokslut och årsredovisning, 

och bekräftelse av bokslutet 

och ansvarsfrihet till styrelsen

    - Ansvarsfriskrivning presenteras
Erkänd
   6. Bekräftelse av handlingsplan och budget för kommande år

    – Framlagd handlingsplan och budget läggs fram för godkännande
Erkänd
   7. Styrelsens ordförande, styrelseledamöter och 

besluta om ersättning till operativa inspektörer

    - Ingen ersättning har utgått till styrelse och verksamhetsinspektörer. 

Avgiften föreslås även fortsättningsvis vara 0 euro.
Erkänd
   8. Val av styrelsens ordförande

    - Den nuvarande ordföranden har meddelat att han är villig att fortsätta, 

och inga andra kandidater har presenterats. 
Teemu Heino nomineras till styrelsens ordförande
Erkänd
   9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

    – Av medlemmarna i den nuvarande styrelsen har alla utom Pauli Raivio meddelat att de är villiga att fortsätta, 

Dessutom nominerar styrelsen, utifrån förfrågningarna, Kirsimarja Raitasaloa till nya styrelseledamöter, 

och Eddy Quiñones Veraa. Sampo Pajulampea, Petteri Kauppti, 

Juho Kostiai och Kirsimarja Raitasaloa, och Eddy Quiñones Veraa
Godkänt, dessutom väljs Tomi Nurmi in som ledamot i styrelsen
    10. Val av operativ inspektör

    – Pia Kauppti presenteras som driftinspektör
Låt oss välja Marita Jaakkola
    11. Andra frågor som uppstår
Inga andra saker
    12. Avslutande av mötet
Teemu Heino avslutade mötet kl. 9:58Ordförande, Teemu HeinoSekreterare, Sampo PajulampiProtokollinspektör Marita Jaakkola


 
Protokollinspektör Tomi Nurmi

#tu11 #taekwondo #taekwondo idrottare #taekwondo idrottare2011 #aloitataekwondo


NyheterRing oss: 0451827290
Besök personligen eller skicka traditionell post: Ristipellontie 14, FI-00390 Helsingfors
VI HAR ÖPPET VARDAGAR 17.00-20.30 ELLER ENLIGT AVTAL

Licens krävs för tävlingar och alla föreningsevenemang. Dessutom kan du samtidigt skaffa dig en prisvärd träningsförsäkring.


Sidan använder cookies för att optimera användarupplevelsen. Sidan lagrar inte användardata. GDPR-kompatibelt register- och dataskyddsuttalande.sv_SESvenska
Powered by TranslatePress