Former av idrottsstöd till låginkomsttagare barn och unga

Alla möter olika ekonomiska utmaningar på vägen. Det är dock viktigt att träna. Vi har satt ihop några enheter som kan hjälpa till.

TU11 stöd

Genom taekwondo-idrottarnas kampanj har vi samlat in pengar för att stödja behövande entusiaster under en svår tid och även efter. Det har kommit en hel del stöddonationer och vi kan återigen vara tacksamma och stolta över det orubbliga stödet från våra entusiaster och våra nära.

Ansökan om bidrag är öppen för alla entusiaster under 16 år.

Gör en ansökan genom att använda formuläret som finns på länken nedan. Skriv skälen på en generell nivå. Lägg inte in känsliga uppgifter i ansökan, och inte till exempel din inkomst i siffror. Vi ber om förtydliganden vid behov. Mottagarna av stödet bestäms i första hand efter supportrarnas önskemål. Om det inte finns några önskemål kommer vi att ordna de sökande utifrån ansökningarna. Mottagandet av support meddelas via e-post.

https://www.tu11.fi/taekwondo/2021/04/taloudellista-tukea-harjoitteluun/

Tillfälliga betalningssvårigheter

Vid tillfälliga betalningssvårigheter, kontakta verksamhetschefen Pauli till Raivio. Klubben kan av befogad anledning bevilja betalningstid eller göra ett eget betalningsprogram. Var på resande fot så tidigt som möjligt, helst innan den nya faktureringscykeln börjar.

Inkomststödskunder

Om familjen har FPA beslut om försörjningsstöd, kan kommunerna bevilja skönsmässigt stöd för fritidsintressen.

helsingfors

Social- och hälsovårdsmyndigheten i Helsingfors stad kan bevilja försörjningsstöd för hobbykostnader för barn från låginkomstfamiljer. Beslutet fattas på individuell basis. Det innebär att beslutet baseras på hur familjens inkomster och utgifter och övriga livssituation är. Stöd kan sökas för barn under 18 år. Stöd kan beviljas familjer som har beviljats basförsörjningsstöd från FPA. Ansökan görs i föräldrarnas namn och barnets namn finns med i ansökan. Du kan också ansöka om stöd för utrustning. Helsingfors stad har inte definierat ett fast belopp som kan beviljas för ett barns hobbyutgifter per månad/år. Mer information om försörjningsstöd kan du få från Helsingfors stads socialstödstelefontjänst på finska på tel. 09 3105 6257

Esbo

Kompletterande försörjningsstöd kan beviljas för barns hobbyutgifter baserat på ett långsiktigt försörjningsstödskundskap. En kundfamilj som får långvarigt basförsörjningsstöd kan beviljas kompletterande försörjningsstöd för en guidad hobby/barn/år enligt följande: 
– för 0-3 åringar 100 €/år.
– för 4–5-åringar 200 €/år.
– för 6–11-åringar 400 €/år. – 500 €/år för 12–17-åringar. 
- Dessutom för barnresor och läger (ej lägerskolor och skolresor) max 150 €/barn/år Mer information om försörjningsstöd finns på Esbo stads hemsida på http://www.espoo.fi/toimeentulotuki och kompletterande försörjningsstöd https://www.espoo.fi/download/noname/%7BEB6DC9F8-2FA9-4B8C-AD71-DF84D81AD680%7D/102496

Vanda 

Diskretionärt stöd för en rimligt prissatt hobby kan beviljas för barns hobbykostnader och läger för familjer som har fått FPA:s försörjningsstödsbeslut. Du kan få mer information från numret 09 839 233 84 (välj kompletterande försörjningsstöd). Du kan göra en ansökan LANDgenom .

Andra partier

HOPP Ry.

HOPP Ry. hjälper låginkomsttagare och barnfamiljer som råkat ut för en plötslig kris (med barn i åldrarna 0-17) och omhändertagna barn. Stöd kan sökas med en ansökan i fritt format.

HOPE – Ansöker om stöd >>

STÖD VAKT

Stiftelsen Tukikummit samlar in pengar till de ungdomar som riskerar att falla ur fritidsintressen och kompisgäng. De flesta av bidragen är inriktade på att stödja hobbyer.

STÖD SPONSORER – Ansöker om bidrag >>

Rädda Barnens förening.

Rädda barnen hjälper barn i hemmet och runt om i världen. Hobbystödet är avsett för barn under 18 år vars starta eller fortsätta en hobby är hotad på grund av familjens trånga ekonomiska situation.

Rädda Barnen - hobbystöd >>

Hjälplinje

Stödlinjen stödjer barn och familjer med bestående begränsningar i livet. Till exempel kan personer med intellektuella funktionsnedsättningar söka hjälp hos Tukilinja. Supportlinjen ger stöd för hobbyutrustning.

Ansöker om supporters hobbyutrustningshjälp >>

Kojamo

Kojamo delar ut stipendier till de som redan tränat en längre tid, som kanske redan har framgång.

Kojamos stipendieprogram >>

Valio Academy

Valio Academy delar ut stipendier som möjliggör träning och idrott en gång per år.

Valio Academy >>


#tu11 #taekwondo #taekwondo idrottare #taekwondo idrottare2011 #aloitataekwondo


NyheterRing oss: 0451827290
Besök personligen eller skicka traditionell post: Ristipellontie 14, FI-00390 Helsingfors
VI HAR ÖPPET VARDAGAR 17.00-20.30 ELLER ENLIGT AVTAL

Licens krävs för tävlingar och alla föreningsevenemang. Dessutom kan du samtidigt skaffa dig en prisvärd träningsförsäkring.


Sidan använder cookies för att optimera användarupplevelsen. Sidan lagrar inte användardata. GDPR-kompatibelt register- och dataskyddsuttalande.sv_SESvenska
Powered by TranslatePress