Övningsgrupper

Barn (4-6 år) – Taekwondo för små barn »
Barn 7-9 år »
Barn 10-12 år gamla »
Ungdomar 13-15 år
Vuxna (+16 år) »

Tävlingsgrupper»
Matchens tävlingsgrupp »
Företagsserietävlingsgrupp »

Ytterligare övningar
Träningscirkel »
Allmänna träningsfärdigheter för barn »
Kärna »
Kroppsvård "

Familjegrupper »


Barn (4-6 år) – Taekwondo för små barn

Grupper på 4-6 åringar tränar två gånger i veckan. För små barn ligger huvudfokus i träningen på allmän motorik och gruppfärdigheter. Taekwondo-rörelser tränas också vid varje träning.

Timbeskrivning

I småbarnsgrupper är allmänmotorik och gruppfärdigheter i fokus för undervisningen. Taekwondo-tekniker ingår i träningspaketet, där barns motoriska tillväxt stöds och utvecklas så mångsidigt som möjligt. Till exempel tvingar sparktekniker barn att räkna ut sin kroppsposition och utveckla kroppskontroll och balans på ett mångsidigt sätt. Hoppning och snabbhetsövningar förbereder däremot musklerna för snabba prestationer. Rörlighetsträning påbörjas också från tidig ålder. Alla övningar innehåller fysisk lek och lekar, som utvecklar inte bara fysiska färdigheter utan även sociala färdigheter och hänsyn till andra. Varje övning betonar också förmågan att fokusera på en enskild prestation.

Se gruppens träningstider >>

Avgifter

Träningsavgifter debiteras alltid i tremånadersperioder och utbildningsavtalet är gjort för att gälla tillsvidare. Vi skickar alltid fakturor via e-post innan faktureringsperiodens början. Kunden kan säga upp utbildningsavtalet när som helst, i vilket fall det upphör vid slutet av den giltiga faktureringsperioden.

Nya entusiaster kan prova sporten under de första två veckorna utan att förbinda sig att fortsätta med hobbyn. Provperioden ingår dock i den första faktureringsperioden om entusiasten bestämmer sig för att fortsätta.
Du kan också köpa en taekwondo-dräkt från gymmet, vars pris varierar beroende på storlek, 30€ för båda sidor.

Läs mer om priserna >>

Hur kan jag gå med?

Att börja träna med Taekwondo-atleter är extremt enkelt. Ta med ditt barn till gymmet i kläder lämpliga för inomhusträning och med en dricksflaska under armen. Barnet kan direkt delta i sina första övningar, och förälderns uppgift är att fylla i anmälningsformuläret. Du kan också registrera dig med hjälp av registreringsformuläret på hemsidan. I vardagskvällsgrupperna är undervisningen inte i kursform, så du kan vara med när som helst under träningssäsongen.

Läs mer om att komma igång >>

Hur fortskrider utbildningen?

Placeringsprov anordnas alltid i slutet av säsongen i grupper med små barn. Från nivåproven får barnen ett tigermärke och ett drakmärke för sin kostym, varefter de börjar samla in band till bältet. När barnen når 7 års ålder flyttar de till den äldre barns åldersgrupp där antalet övningar ökar och fokus i träningen övergår mer och mer till taekwondotekniker. Med tränarens tillstånd kan barn som är bra på idrott flytta för att träna i föräldragruppen tidigare.


Barn (7-9 år) – Taekwondo för barn

7-9 åringar tränar med Taekwondo-atleter i två nivågrupper. Gruppen tränar taekwondotekniker, allmänna fysiska färdigheter och grunderna i tävlingstaekwondo.

Timbeskrivning

7-9-åringar tränar taekwondo på en mängd olika sätt, från matchtekniker till grundläggande tekniker och rörelsesekvenser. Ett leende hålls alltid i ögonvrån, och det är mycket lekfullhet och lek inblandat i övningarna. Förutom teknikträning innehåller varje övning även funktionsträning. De viktigaste egenskaperna att träna i åldersgruppen är rörlighet, snabbhet, flexibilitet, balans och kroppskontroll.
I nybörjargruppen övas grundsparkar, matchrörelser, slag, grundförsvar och viss tillämpning av dessa som tekniker. Den första uppsättningen rörelser lärs också ut i den elementära gruppen.
I den avancerade gruppen blir träningen mer mångsidig med antalet tekniker och tillämpningsmetoder. Tekniker görs, t.ex. fler match- och fightingappar. Dessutom studeras redan i detta skede flera rörelsesekvenser.

Se gruppens träningstider >>

Avgifter

Träningsavgifter debiteras alltid i tremånadersperioder och utbildningsavtalet är gjort för att gälla tillsvidare. Vi skickar alltid fakturor via e-post innan faktureringsperiodens början. Kunden kan säga upp utbildningsavtalet när som helst, i vilket fall det upphör vid slutet av den giltiga faktureringsperioden.
Nya entusiaster kan prova sporten under de första två veckorna utan att förbinda sig att fortsätta med hobbyn. Provperioden ingår dock i den första faktureringsperioden om entusiasten bestämmer sig för att fortsätta.
Du kan också köpa en taekwondo-dräkt från gymmet, vars pris varierar beroende på storlek, 30€ för båda sidor.

Läs mer om priserna >>

Hur kan jag gå med?

Att börja träna med Taekwondo-atleter är extremt enkelt. Ta med ditt barn till gymmet i kläder lämpliga för inomhusträning och med en dricksflaska under armen. Barnet kan direkt delta i sina första övningar, och förälderns uppgift är att fylla i anmälningsformuläret. Du kan också registrera dig med hjälp av registreringsformuläret på hemsidan. I vardagskvällsgrupperna är undervisningen inte i kursform, så du kan vara med när som helst under träningssäsongen.

Läs mer om att komma igång >>

Hur fortskrider utbildningen?

7-9 åringar får delta i sitt första bältesprov efter cirka tre månaders träning och klara det gula bältet. Efter detta fortsätter de att träna i nybörjargruppen tills de har gjort klart det gröna bandet för sitt gula bälte. Efter detta går vi vidare till nästa grupp för att träna.

Efter att ha slutfört det gula bältet kan entusiaster också delta i ytterligare övningar som fördjupar sina idrottsfärdigheter utan extra avgifter. Entusiaster som blir exalterade av att tävla på riktigt kan också gå med i träningstävlingsgrupper där de siktar på framgång i båda tävlingsformerna av taekwondo.


Barn 10-12 år – Taekwondo för pre-tonåringar

10-12-åringar tränar med Taekwondo-atleter i tre nivågrupper. Utöver detta går mer avancerade entusiaster ytterligare träning och tävlingsträning.
Barn 10-12 år

Timbeskrivning

I övningarna för 10-12-åringar står taekwondoteknik och färdighetsträning i fokus, men även olika fysiska lekar ingår. Även om övningarna ofta är fysiskt krävande är det väsentligt att alla har roligt och att träningsmiljön är stimulerande. De viktigaste egenskaperna som ska tränas i ungdomsåldern är kroppskontroll, rörlighet, spänst, snabbhet och styrketräning med kroppens egen vikt.

I nybörjargruppen övas grundsparkar, matchrörelser, slag, grundförsvar och viss tillämpning av dessa som tekniker. Den första uppsättningen rörelser lärs också ut i den elementära gruppen.
I den avancerade gruppen blir träningen mer mångsidig med antalet tekniker och tillämpningsmetoder. Tekniker görs, t.ex. fler match- och fightingappar. Dessutom studeras redan i detta skede flera rörelsesekvenser.

I den avancerade gruppen ökar antalet teknikapplikationer ännu mer och kravnivån ökar. En del av entusiasterna förbereder sig i grupp för sitt poomprov, vilket motsvarar svart bälte i vuxenbältesbetyg.

Se gruppens träningstider >>

Avgifter

Träningsavgifter debiteras alltid i tremånadersperioder och utbildningsavtalet är gjort för att gälla tillsvidare. Vi skickar alltid fakturor via e-post innan faktureringsperiodens början. Kunden kan säga upp utbildningsavtalet när som helst, i vilket fall det upphör vid slutet av den giltiga faktureringsperioden.
Nya entusiaster kan prova sporten under de första två veckorna utan att förbinda sig att fortsätta med hobbyn. Provperioden ingår dock i den första faktureringsperioden om entusiasten bestämmer sig för att fortsätta.
Du kan också köpa en taekwondo-dräkt från gymmet, vars pris varierar beroende på storlek, 30€ för båda sidor.

Läs mer om priserna >>

Hur kan jag gå med?

Att börja träna med Taekwondo-atleter är extremt enkelt. Det räcker att komma till träningen i kläder lämpliga för inomhusträning. Du kan delta i de första övningarna direkt och fylla i anmälningsformuläret på plats. Du kan också registrera dig via formuläret på hemsidan. I vardagskvällsgrupperna är undervisningen inte i kursform, så du kan vara med när som helst under träningssäsongen.

Läs mer om att komma igång >>

Hur fortskrider utbildningen?

10-12-åringar får delta i sitt första bältesprov efter cirka tre månaders träning och klara det gula bältet. Efter detta fortsätter de att träna i nybörjargruppen tills de har gjort klart det gröna bandet i sitt gula bälte, varvid de flyttar till den avancerade gruppen för att träna.

Efter att ha slutfört det gula bältet kan entusiaster också delta i ytterligare övningar som fördjupar sina idrottsfärdigheter utan extra avgifter. Entusiaster som blir exalterade av att tävla på riktigt kan också gå med i träningstävlingsgrupper där de siktar på framgång i båda tävlingsformerna av taekwondo.


Ungdomar 13-15 år

13-15-åringar tränar med Taekwondo-atleter i tre nivågrupper. Utöver detta går mer avancerade entusiaster ytterligare träning och tävlingsträning.

Timbeskrivning

I övningarna för 13-15-åringar spelar taekwondoteknik och färdighetsträning huvudrollen, men även olika fysiska lekar ingår. Även om övningarna ofta är fysiskt krävande är det väsentligt att alla har roligt och att träningsmiljön är stimulerande. De viktigaste egenskaperna som ska tränas i ungdomsåldern är kroppskontroll, rörlighet, spänst, snabbhet och styrketräning med kroppens egen vikt.

I nybörjargruppen övas grundsparkar, matchrörelser, slag, grundförsvar och viss tillämpning av dessa som tekniker. Den första uppsättningen rörelser lärs också ut i den elementära gruppen.
I den avancerade gruppen blir träningen mer mångsidig med antalet tekniker och tillämpningsmetoder. Tekniker görs, t.ex. fler match- och fightingappar. Dessutom studeras redan i detta skede flera rörelsesekvenser.

I den avancerade gruppen ökar antalet teknikapplikationer ännu mer och kravnivån ökar. En del av entusiasterna förbereder sig i grupp för sitt poomprov, vilket motsvarar svart bälte i vuxenbältesbetyg.

Se gruppens träningstider >>

Avgifter

Träningsavgifter debiteras alltid i tremånadersperioder och utbildningsavtalet är gjort för att gälla tillsvidare. Vi skickar alltid fakturor via e-post innan faktureringsperiodens början. Kunden kan säga upp utbildningsavtalet när som helst, i vilket fall det upphör vid slutet av den giltiga faktureringsperioden.
Nya entusiaster kan prova sporten under de första två veckorna utan att förbinda sig att fortsätta med hobbyn. Provperioden ingår dock i den första faktureringsperioden om entusiasten bestämmer sig för att fortsätta.
Du kan också köpa en taekwondo-dräkt från gymmet, vars pris varierar beroende på storlek, 30€ för båda sidor.

Läs mer om priserna >>

Hur kan jag gå med?

Att börja träna med Taekwondo-atleter är extremt enkelt. Det räcker att komma till träningen i kläder lämpliga för inomhusträning. Du kan delta i de första övningarna direkt och fylla i anmälningsformuläret på plats. Du kan också registrera dig via formuläret på hemsidan. I vardagskvällsgrupperna är undervisningen inte i kursform, så du kan vara med när som helst under träningssäsongen.

Läs mer om att komma igång >>

Hur fortskrider utbildningen?

13-15 åringar kan delta i sitt första bältesprov efter cirka tre månaders träning och klara det gula bältet. Efter detta fortsätter de att träna i nybörjargruppen tills de har gjort klart det gröna bandet i sitt gula bälte, varvid de flyttar till den avancerade gruppen för att träna.
Efter att ha slutfört det gula bältet kan entusiaster också delta i ytterligare övningar som fördjupar sina idrottsfärdigheter utan extra avgifter. Entusiaster som blir exalterade av att tävla på riktigt kan också gå med i träningstävlingsgrupper där de siktar på framgång i båda tävlingsformerna av taekwondo.


Vuxna (+16 år) – Taekwondo för vuxna

Taekwondo-atleter erbjuder ett omfattande utbud av olika taekwondo-träningar för vuxna och unga vuxna. Utöver basgrupperna väljer entusiaster ett paket som passar dem från en brokig uppsättning ytterligare övningar. För vissa spelar konditionen stor roll, medan andra strävar efter framgång på racerbanan.

Timbeskrivning

I vuxengrupper är temat som understryker alla övningar möjligheten att träna efter din egen kompetensnivå och kroppsbegränsningar. Övningarna kan alltid göras i enklare versioner, medan passande extra utmaningar alltid uppfinns för den som går snabbare framåt. Grupperna tränar hela spektrat av taekwondo-tekniker, från matcher till grundläggande tekniker och rörelsesekvenser. Karaktärsträning görs också till viss del i grundövningarna, men det finns även ett flertal tilläggsövningar för dem i kursplanen.

I nybörjargruppen övas grundsparkar, matchrörelser, slag, grundförsvar och viss tillämpning av dessa som tekniker. De första par rörelsesekvenserna lärs också in i nybörjargruppen.

I den avancerade gruppen blir träningen mer mångsidig med antalet tekniker och tillämpningsmetoder. Tekniker görs, t.ex. fler match- och fightingappar. Dessutom studeras redan i detta skede flera rörelsesekvenser.

I övningarna för de röda och svarta ligger fokus för teknikerna på det svarta bältets tekniker. Gruppen tränar speciellt för DAN-proven.

Se gruppens träningstider >>

Avgifter

Träningsavgifter debiteras alltid i tremånadersperioder och utbildningsavtalet är gjort för att gälla tillsvidare. Vi skickar alltid fakturor via e-post innan faktureringsperiodens början. Kunden kan säga upp utbildningsavtalet när som helst, i vilket fall det upphör vid slutet av den giltiga faktureringsperioden.
Nya entusiaster kan prova sporten under de första två veckorna utan att förbinda sig att fortsätta med hobbyn. Provperioden ingår dock i den första faktureringsperioden om entusiasten bestämmer sig för att fortsätta.
Du kan också köpa en taekwondo-dräkt från gymmet, vars pris varierar beroende på storlek, 30€ för båda sidor.

Läs mer om priserna >>

Hur kan jag gå med?

Att börja träna med Taekwondo-atleter är extremt enkelt. Det räcker att komma till träningen i kläder lämpliga för inomhusträning. Du kan delta i de första övningarna direkt och fylla i anmälningsformuläret på plats. Du kan också registrera dig via formuläret på hemsidan. I vardagskvällsgrupperna är undervisningen inte i kursform, så du kan vara med när som helst under träningssäsongen.

Läs mer om att komma igång >>

Hur fortskrider utbildningen?

Vuxna entusiaster gör sitt första bältestest efter cirka tre månaders träning och genomför det gula bältet. Efter detta fortsätter de att träna i nybörjargruppen tills de är klara med sitt gröna bälte. Efter detta går vi vidare till nästa grupp för att träna. Efter att ha slutfört det röda bältet, flyttar entusiaster till den röda och svarta gruppen.


Tävlingsgrupper

Entusiaster som är intresserade av tävlingsformer av taekwondo kan också delta i match- och rörelseserieövningar riktade till amatörer utan extra avgifter. Entusiaster som blir entusiastiska över att tävla på riktigt kan gå med i träningstävlingsgrupper.
Tävlingsgrupper - Tävlingsträning hos Taekwondo-idrottare
Som namnet antyder erbjuder Taekwondo-atleter högkvalitativ tävlingsträning för dem som siktar mot toppen. Vårt gym har en fantastisk miljö, utrustning och framför allt kunnande. Oavsett om ditt mål är världsmästerskapen eller OS-kvalet så hjälper vi dig att uppnå det.


Matchens tävlingsgrupp

Matchens tävlingslag tränar sex gånger i veckan under ledning, varav två är morgonträningar. Idrottare deltar också regelbundet i ytterligare träningspass. Idrottare som nått en internationell nivå och som har satt upp sina personliga mål till toppen tränar i gruppen. Övningarna är planerade enligt den internationella tävlingskalendern, med hänsyn till individuella idrottares förberedelser för måltävlingar. Amatöråkare kan också delta i träningen av tävlingsgruppen, men i träningen siktar de på att gå i de tävlandes takt. Tränare som tillhör vårt lands högsta garde ansvarar för utbildningen. Tävlingslagsmedlemmar betalar en separat träningsavgift.
Vill du vara med i matchens tävlingsgrupp, fråga din tränare för mer information.

Se gruppens träningstider >>

Läs mer om priserna >>


Företagsserietävlingsgrupp

Rörelseseriens tävlingslag övar sex gånger i veckan, varav två är morgonträningar. Idrottare deltar också regelbundet i ytterligare träningspass. Idrottare som nått internationell nivå tränar i gruppen, med målet att lyckas i prestigefyllda tävlingar. Träningen är planerad på dessa idrottares villkor, men allas individuella mål beaktas vid planeringen av träningen. Tränare som tillhör vårt lands högsta garde ansvarar för utbildningen.

Om du vill gå med i rörelseserietävlingsgruppen, fråga din tränare för mer information.

Se gruppens träningstider >>

Läs mer om priserna >>


Kompletterande utbildning

Tilläggsträning - Tilläggsträning för idrottare och fitnessentusiaster Taekwondo-atleter anordnar många guidade tilläggsövningar i veckan. Övningarna är utformade på ett sådant sätt att de fungerar som en del av träningspaketet för tävlingsidrottare, men erbjuder också utmärkt träning för fitnessentusiaster.

Läs mer om att komma igång >>

Läs mer om priserna >>


Fitnesskrets

Fitnesskretsen är en högpresterande muskelkonditions- och uthållighetsövning. Rörelser utförs antingen med kroppens egen vikt eller med små extra vikter. Huvudfokus i övningarna ligger på att träna basstyrka och styrkeuthållighet med hjälp av växlande teman. Fitnesskretsarna är lämpliga för såväl nybörjare som tvättbeständiga män och kvinnor. Antalet repetitioner och intensitet kan anpassas för att passa alla.

Se gruppens träningstider >>


Kärna

Kärnövningar fokuserar på att stärka musklerna i överkroppen. Målet är att bygga en stark kärna som stödjer annan träning, stödjer kroppskontroll och rörlighet samt förebygger rygg- och ledbesvär.

Se gruppens träningstider >>

Allmänna träningsfärdigheter för barn

Allmän träning är en övning för alla som tränar i barngrupper. Övningen utvecklar den allmänna motoriken och de viktigaste egenskaperna för barnets utvecklingsstadier. Fysiska lekar och lekar spelas också under träningen.

Se gruppens träningstider >>

Kroppsvård

I kroppsvårdsövningarna tillämpas flera olika stretchingmetoder med målet att få en överlag rörligare och friskare kropp. Sträckningarna är inte bara begränsade till statiska och passiva muskelsträckningar, utan även ledrörelser och aktiv stretching beaktas. Stretchövningen är speciellt framtagen för att stödja taekwondo-träning, men passar alla som är intresserade av en bättre rörlig och sträckande kropp.

Se gruppens träningstider >>


Familjegrupper (gemensam träningshobby för barn och förälder)

Vår familjekurs i taekwondo vänder sig till både barnet och föräldern. Lektionerna består av gemensamma lekfulla övningar som utvecklar koordination, muskelkondition och rörlighet hos båda. Sporten introduceras lugnt och lekfullt. Deltagande kräver inte tidigare erfarenhet av självförsvar och kampsport.
Familjekurserna utvecklar de mest karakteristiska tränings- och koordinationsförmågan för små barns utvecklingsstadier, varför grupperna delas in efter barnets ålder. Ta en närmare titt på kursdelen och anmäl dig!


#tu11 #taekwondo #taekwondo idrottare #taekwondo idrottare2011 #aloitataekwondo


NyheterRing oss: 0451827290
Besök personligen eller skicka traditionell post: Ristipellontie 14, FI-00390 Helsingfors
VI HAR ÖPPET VARDAGAR 17.00-20.30 ELLER ENLIGT AVTAL

Licens krävs för tävlingar och alla föreningsevenemang. Dessutom kan du samtidigt skaffa dig en prisvärd träningsförsäkring.


Sidan använder cookies för att optimera användarupplevelsen. Sidan lagrar inte användardata. GDPR-kompatibelt register- och dataskyddsuttalande.sv_SESvenska
Powered by TranslatePress