Kategorier
Coachingblogg

Omslag, tejper och stöd

Hård träning kräver extra skydd. Här är några produkttips som jag har riktat till idrottare på landslagsnivå.

Skydd

Du bör sätta strumpliknande skydd på dina ben och armar under, som kan beställas separat genom att skicka ett mail info@prodobok.fi

Ta sedan på dig något mer stabilt, lägg bunkrarna i händerna https://www.proteceuro.com/catalog/product_info.php?products_id=226&language=en

Och för benen, antingen Ikaras lättare eller SMAI:s tyngre skydd. SMAI:s skydd kan även beställas per post info@prodobok.fi, men du kan få Ikarat från webbutiken https://www.prodobok.fi/tuote/ikara-saari-ja-jalkapoytasuoja/

Du kan lägga den i dina händer koppar, väska-, eller Boxnings handskar. Exempel från Stadium, men det är värt att kolla t.ex. XXL, Budget Sport eller Tokmannis urval, i det sista t.ex. snygg rosa Everlasts. I handskar bör du föredra 10 oz. eller lättare handskar.

Det är bra att få ett stadigt skydd för knän och armbågar, tunnare eller tjockare. Exempel igen från Stadium, men du kan få dem från andra ställen också.

Band

För daglig tejpning bör du använda billig tejp. Biltemas tejp är tillräckligt bra för dagliga behov.

På tävlingar ska man föredra kvalitet, till exempel är Leukotapes bassporttejp bra. Ett fylligare alternativ finns hos Rehband. Du bör föredra en bredd på ca 3,5 centimeter (även 3,75 eller 3,8 cm), eftersom den är lätt att hantera och ändå ger en stadig tejpning.

Använd Leukoplast Fixomull eller billigare pre-wrap tejp som därför ofta är tunn superlon i praktiken.

På läger bör du ha ett idealiskt bandage och ett stödbandage och naturligtvis plåster. Du hittar den på apoteket, men den sparsamma ser också ut av prismor och Stadsmarknader nedre våningarna. Lidls vattentäta plåster är en sparsam idrottsvän, även om den inte alltid finns tillgänglig. Du ska även ta tag i snabbkylningspåsar från marknaderna, i ditt eget gym kan du använda påsar med sockermajs och peppar som du packar i en plastpåse, tejpar och lägger i frysen.


Stödjer

Det är inte värt att spara på subventioner. Eller Rehband är också en bra utgångspunkt Från stadion. Om du bara vill ha lätta neoprenskydd under tejpningen bör du titta på billigare, bara marknaden duger. Om problemet är riktigt betydande bör stöd alltid diskuteras med en kompetent sjukgymnast. Matti Kauppinen är det bästa, men inte det billigaste alternativet.

Underhåll

Det bästa underhållet för alla skyddsrum är ventilation. Även transporten ska utföras i en onlineväska. Thrifty gör små tygpåsar att lägga saker i silikon kattsand, dessa absorberar fukt från utrustningen. Det finns också t.ex. deodorantpåsar och sprayer. De ersätter dock inte torkning och ventilation.

 

 

 

Kategorier
Coachingblogg

Från lekplatsens utformning, det vill säga motionsutrymmet

Utformningen av gymmet begränsas av många faktorer. De viktigaste är sportens krav, byggnadens dimensioner och tekniska lösningar samt myndigheternas krav. Naturligtvis definierar de tillgängliga resurserna för att implementera utrymmet också implementeringen. Utifrån dessa faktorer kan planeringen lätt utvecklas för ensidigt. Eftersom resurserna är begränsade under bygg- och driftskedet är syftet att optimera utrymmesanvändningen till slutet.

Gym?

Ett träningsrum är ett (inomhus)utrymme speciellt reserverat för träning. Träning är en självavsiktlig fysisk aktivitet som människor ägnar sig åt ensamma eller i grupp. Ofta utövas idrott i idrottsanläggningen där målen och reglerna för övningen är begränsade. Det handlar om spel som har en central kroppslig dimension och använder kroppen som ett verktyg för att göra saker. Gymmet är därför en lekplats. Nyckelfrågor i spelet är t.ex. kreativitet och insikt inom spelets regler. Det är intressant att fundera över hur utrymmet kan främja till exempel kreativitet och insikt.

Kreativitet

Kreativitet är att kombinera idéer eller saker inom en ram för att skapa något nytt. Det är här det fria görandet och de saker som begränsar det kommer på plats. På ett gym - en lekplats - är ramarna spelreglerna och själva utrymmet. Om utrymmet optimeras till slutet utan en dimension som tillåter fri handling, torkar en av källorna till lekglädje.

Insikt

Insikt är ett ögonblick relaterat till kreativitet, när saker samlas till en meningsfull upplevd helhet. Det kan handla om en färdighet och att lära sig den, samt att kombinera olika kunskaper och färdigheter. Resultatet av en insikt är en hel tanke. Att utnyttja insikt kan ge dig en ny förmåga. Att försöka, misslyckas, förfina och lyckas är nyckelverktyg för kroppslig kreativitet och insikt. Du behöver entusiasm och å andra sidan tid och utrymme för att göra det. Kan utrymmet skapa entusiasm och möjliggör det tillräckligt? Begränsa tillräckligt eller för mycket? Och hur kan rymden inspirera och å andra sidan direkt entusiasm?

Insikter uppstår ofta som ett resultat av samhällsarbete. Gemenskaper här kan vara möten i fri form i ständig rörelse. Erbjuder utrymmet lämpliga möjligheter för människor att mötas och gemenskaper att bilda?

Enbart sysslolöshet uppmuntrar ingenting, om inte sysslolöshet. Det behövs saker som genererar inspiration så att pjäsen kommer igång och producerar något. Dessa kan vara verktyg, utmaningar inbyggda i utrymmet eller strukturer som möjliggör att göra.

En känsla av säkerhet frigör dig från att misslyckas

En viktig aspekt av kreativitet är säkerhet. För att kreativiteten ska kunna släppas lös måste det finnas möjlighet att göra misstag och dra falska slutsatser. Utrymmesmässigt kan det innebära fysisk säkerhet eller en trygg atmosfär som tillåter misslyckanden och misstag. I rymdplanering innebär det inte bara säkra strukturer, till exempel visuella barriärer och tysta utrymmen, tack vare vilka du kan testa nya saker.

Färgen och ljusdesignen i utrymmet ska skapa en lämplig atmosfär och distraktioner bör elimineras.

Guidad övning ger verktyg för kreativitet

Guidad träning är lätt att se som motsatsen till kreativ och fri träning. Däremot kan guidad träning ge fler av blocken att bygga något nytt från. Dessutom kan den användas för att effektivt rama in verksamhetsfältet och lära ut ett gemensamt språk inom vilket kreativitet implementeras.

Syftet med de guidade övningarna är inte bara att lära ut färdigheter, utan att överföra hela kulturen att göra saker. Det skulle vara viktigt att undervisningen tar hänsyn till kraven på självstyrt lärande och de kunskaper och färdigheter som det kräver. Dessutom är det centrala målet med gruppträning att inspirera till självstyrt lärande och träning. Ett utrymme som fungerar här kan vara ett stöd, när övergången från att vara guidad till egenaktivitet är lätt på grund av omständigheterna.

Återgå till idrottsplatsen – och för decennier sedan

Idrottsplatsen är den finska idrottsframgångens El Dorado, den mytomspunna gyllene staden. När man ser det i ljuset av ovanstående övervägande kan man inte låta bli att lägga märke till hur det är den perfekta platsen för fysisk aktivitet och dess utveckling till en sport. Idrottsplatsen är ett frirum öppet för alla, med färdigbyggda möjligheter till tävling i löpning, kast och hopp. Dessutom möjliggör den stora öppna ytan i mitten bollspel och till exempel hippiespel.

Utrymmet är mycket flexibelt. Löpning kan tränas inte bara på banan utan även på gräset och t ex hopp även på läktaren. Flera personer eller grupper kan träna eller bara hänga i området på fältet. Sysslolöshet förvandlas lätt till något att göra när andra inspirerar dig, eller så förvandlas det till att uppmuntra andra. Hjälten i ens område skapar ett incitament att sträva efter bättre resultat och segrar.

Naturligtvis kräver en idrottsplats vård, men de verkliga resursproblemen möter man när idrottsplatsen tas inomhus. Antingen är kostnaderna enorma eller så måste funktionerna delas upp i separata lokaler. Här kommer en utmaning och en stor fråga. Hur får man tillräckligt med inkomster från idrottsanläggningen samtidigt som man behåller en möjliggörande miljö? Och hur man bättre kan kombinera guidad träning och fria aktiviteter.

Keilahalli - modern service som företag

När vi går mot denna tid, lämnar idrottsplatsen bakom oss, stannar vi till vid bowlinghallen. Dess miljö definieras av kommersiellt producerade tjänster, att trivas tillsammans och enkelt. En bowlinghall skiljer sig inte så mycket från till exempel ett café eller en bar, där vi samlas för att vara tillsammans. När det gäller bowlinghallen sker endast samling vid fysiska aktiviteter. Bowling är en sport som inte kräver starka fysiska egenskaper, snabbhet, styrka och uthållighet. Det är lätt att ta sig till hallen med kollektiva eller privata transportmedel, den ligger på en livlig plats nära en trafikplats, samtidigt som idrottsplatsen suckar sin tomhet i utkanten av staden.

Deltjänster köps individuellt. Att spendera är att ha kul och vice versa. Som utrymme är bowlinghallen ganska kompakt och genom att investera i tilläggstjänster kan det investerade kapitalet till och med få det att producera ganska bra.

Digital ålder

Även om du inte fysiskt idrottar i den digitala världen är lek kärnan i hela spelkulturen. Det kan till och med sägas vara kärnan i den digitala kulturen, till exempel kan trolling ses som en slags lek.

Allt präglas av lätthet. Även om själva spelet är svårt, har förvärvet gjorts så enkelt som möjligt. Pengar flyttar, även om det inte alltid är klart varifrån till var. Olika avsnittsbaserade prenumerationstjänster, köp av tilläggstjänster för gratisplattformar och annonsfinansiering är förmodligen vanligare sätt att tjäna pengar. Men pengar och hur man tjänar dem är naturligtvis viktigt eftersom de alltid står i centrum för diskussionerna. Medan idrottsplatser talas om som investeringar i välbefinnande och fördelarna med träning, när man diskuterar digitala miljöer ignoreras inte logiken i att tjäna pengar.

Digitala miljöer syftar ofta till att skapa en illusion av frihet, även om ramarna för att göra saker är väldigt strikta.

En intressant trend när det gäller idrottsutrymmen är lösningar som luckrar upp gränssnittet mellan den digitala och den verkliga världen, såsom spel som kräver fysisk ansträngning eller träning utökad med digitala eller virtuella verklighetselement.

Vad ett taekwondo-gym kan vara

Ett taekwondo gym kan vara en passiv låda med en taekwondo matta. Eller så kan det vara en inspirerande miljö att arbeta och njuta av. Den ekonomiska påfrestningen som orsakas av utrymmet och dess komfort och spänning bör inte bara ställas mot varandra i planeringsfasen. När utrymmet föder entusiasm skapar det förutsättningar för en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Så vad behövs konkret för att underblåsa kreativitet och entusiasm:

 • Lämpliga trygga utrymmen för möten och frivilligt arbete tillsammans eller ensam, i praktiken kräver detta en stor anpassningsförmåga av utrymmena för att inte komma i konflikt med hallens övriga mål.
 • Spännande verktyg och saker att göra tillsammans och ensam.
 • Eventuellt innovationer för det digitala gränssnittet.
 • Innehållet i den guidade utbildningen ska stödja och ge verktyg för självstyrt arbete och vice versa.
 • Säkra utrymmen för att prova saker du inte vet ännu.
 • Rum där ni kan vara ifred, öppna ytor där ni kan arbeta tillsammans.
 • Meningsfull placering av utrustning och enkel användbarhet, tillgänglighet och användbarhet vid träning.

Listan tycks inte skilja sig mycket från kriterierna för lekplatsdesign.

 

Kategorier
Coachingblogg

Einstürzende Neubauten

Jag har alltid velat använda namnet på det tyska bandet som grundades på 80-talet i rubriken på artikeln. Nu var det rätt tid för det, för namnet betyder kollapsande nya byggnader.

Stark kritik mot OS och hela den olympiska rörelsen har kommit in i den offentliga debatten. Samtidigt hamnar Veikkaus på hemmaplan och systemet som byggts på dess inkomster in i en slutgiltig återvändsgränd.

Både Sami Itani och Annika Mutanen har förtjänstfullt öppnat upp problemen med OS och den olympiska rörelsen i sina artiklar publicerade i Helsingin Sanomat.

Sami Itani: Att ställa in OS skulle vara en fantastisk möjlighet för idrotten

Annika Mutanen: Den mörka sidan av en dröm

Koalitionspolitikern Kai Mykkänen vågade säga högt vad alla vet: "Det vore dags att erkänna att den här kejsaren inte har några kläder, säger Kai Mykkänen om Veikkaus ställning"

Under spelens gång blev även andra sportproblem och särskilt OS offentliga. Till exempel har en odemokratisk och delvis djupt korrupt administration, ignorering av idrottarnas välbefinnande, meningslöst slöseri med resurser och polering av grymma diktaturers rykte satt hela elitidrotten i fråga.

Diskussionen speglar samhällets rörelse, som idrottens strukturer – eller många andra områden i livet – inte alls har hängt med. Men de oundvikliga förändringarna i idrottens sociala status, såväl som i kraven och finansieringen som ställs för dess förvaltning, har väckt mycket liten uppmärksamhet bland idrottare. Skulle det vara så att vi blundar och hoppas att världens stormar inte rör vid fågelholken?

Drivkrafter för förändring

Det finns åtminstone inflytande bakom förändringen två tydliga megatrender:

 1. Ökat inflytande av nya styrsystem
 2. Accelererande tekniska förändringar och hyperanslutning

Nya sätt att påverka skapar en utmaning för gamla strukturer. I takt med att människor blir allt mer nätverkande och utbildade växer deras krav på möjligheter att delta. Dessa krav kanaliseras inte in i traditionella strukturer utan det skapas nya flerskiktade och delvis informella strukturer som ändras efter behov. Olika intressegrupper kräver att få – och få – sina röster hörda. När kraven på rättvisa växer med detta, är stela och irrelevanta strukturer dömda att förändras eller försvinna.

Den accelererande tekniska utvecklingen och nätverkandet av människor skapar nya verksamhetsmöjligheter och nya idéer sprids mer och mer effektivt. Det är så förändringshastigheten ökar och system som står stilla är dömda att bli lämnade. Kraven på operativ effektivitet ökar. Vi har inte råd att slösa med resurser och operatörerna måste hela tiden fokusera sin verksamhet. Förändringen i den demografiska strukturen påverkar också så att det råder en skriande brist på talanger och vi har inte råd att tappa kompetens och engagemang.

Ändra eller förlora

I den rådande verkligheten är förändringar nödvändiga. Varje idrottsorganisation och gemenskap måste hävda sin rätt att existera i den nya situationen. Faktum är att det i fortsättningen kommer att vara inlösbar handling genom handling och beslut genom beslut. När pengar inte längre skyfflas som skit på en pall och strukturerna utsätts för krav på etisk hållbarhet och möjligheter till inflytande håller det förstnämnda spelet inte längre.

Om det är något jag har lärt mig under mitt tjugoåriga äventyr i reklamvärlden så är det att inte ens den bästa annonsen kommer att rädda försäljningen om produkten är dålig. För idrottsorganisationer och samhällen utgör detta en tuff utmaning. När existensen för tillvarons skull inte längre är möjlig och pengar inte växer på träd är det många som har problem.

Nu är det inte längre värt att fundera på om sportens strukturer kommer att förändras avsevärt, utan var positionen blir efter förändringarna. Att förbereda sig för förändring är alltid stressigt och förändringar är mycket mödosamma. Men å andra sidan är förändring alltid en stor möjlighet för den som har anpassningsförmåga och förmåga att dra nytta av den förändrade situationen.

Lösningar

Den viktigaste insikten som alla i en beslutsfattande position inom idrottsområdet bör uppnå är att aktiviteter inte görs på grund av strukturer, utan idrottens aktörer står i centrum. Självklart kräver i första hand idrottarna, men även idrottarnas nära krets, tränare, administratörer, fans, ekonomiska intressenter och affärsverksamhet kring idrotten sin röst och utrymme i verksamheten.

Handlingen måste vara fokuserad. Verksamheten måste ha ett mål och en plan för att uppnå det, ännu mer nedskrivet i en begriplig form. Verksamhetens kärnvärden måste också hittas och, naturligtvis, registreras. Målet, planerna och värderingarna ska vara sådana att deltagarna kan och vill engagera sig i dem. De måste formuleras tydligt och begripligt. Även om bidragen måste vara kortfattade, rent sloganliknande, är det viktigt att stödja dem med tillräckligt med bakgrundsmaterial och diskussion för att fördjupa bidragen. Kärnan i verksamheten måste vara begriplig för alla inblandade för att kunna engagera sig i den.

Om deltagarna inte vill eller inte kan förbinda sig till de policyer som gjorts, kommer deltagarna säkerligen att hitta andra sätt eller sammanhang att agera. Detta måste också accepteras. Ingen aktivitet kan glädja alla och eftersom val måste göras när man definierar en aktivitet, kommer vissa människors åsikter definitivt att skilja sig från de valda policyerna. Å andra sidan, om man inte vågar eller vet hur man ska göra val, förblir aktivitetens karaktär vag, och ingen kan riktigt förbinda sig till den.

Mål, planer och värderingar ska ständigt utmanas och diskuteras på olika operativa nivåer och det ska alltid finnas en genuin dialog om dem med deltagarna. Diskussionen ska vara tvåvägs och du måste kunna vara flexibel med dina egna åsikter om starka argument kommer upp i diskussionen. På så sätt kan nya idéer hittas och å andra sidan kan den reflektion som redan har genomförts föras vidare.

Hela verksamheten på alla dess nivåer ska sträva efter att uppfylla verksamhetens syfte etiskt. Allt från strategin till genomförandet av städningen måste utvärderas utifrån denna synvinkel. Verksamheten ska vara transparent så att granskningen kan göras av alla inblandade och även av utomstående.

När finansieringen av verksamheten övergår från distribution av goda som delas ut av någon annan till att vara beroende av att finansieringen kommer genom den egna verksamheten, och när resultaten mäts även med tydliga ekonomiska mått, sker också en betydande förändring. När varje beslut som fattas ska mäta sin effekt på verksamhetens resurser – större eller mindre – måste jag tänka på ledningen på ett helt nytt sätt. Det krävs motståndskraft och ryggrad för att fokusera på kärnuppgifterna samtidigt som man tar hand om tillräckliga resurser.

Förändring får inte fruktas, utan måste accepteras som ett rådande och naturligt tillstånd, med både hot och möjligheter. Flexibilitet och lyhördhet krävs, och å andra sidan förmågan att se bortom förändringar och bygga längre bågar förbi kortvarig turbulens.

Att gå över från en linjeorganisation och en kommandoekonomi till en värderingsstyrd lågnivåorganisation som strävar efter verksamhet på etiskt hög nivå, där diskussion och deltagare är en tillgång och inte underordnade, är säkert svårt för många. Verkligt ekonomiskt ansvar ökar smärtan. Titlar ger prestige och skådespelsstrukturer skapar trygghet. Men när jorden skakar hårt är det bättre att bo i en by byggd av trä än i en betongkoloss. När betong går sönder i en jordbävning kollapsar även de mest imponerande strukturerna.

Kategorier
Coachingblogg

OS-förhandstitt

Tokyo Games kommer att se två stora innovationer, när "4D" videorepris introduceras och idrottarnas kläder förnyas. Särskilt stökandet med tävlingsdräkter har varit föremål för ganska hård kritik.

Sportmässigt kan du förvänta dig mycket av spelen, och i flera serier kommer du att få se riktigt intressanta strider att avgöra. När detta skrevs var listorna ännu inte offentliga, så vi gissar på en ganska skakig basis. Betting kan göras med olika parter, odds har tagits in i denna artikel Från William Hill och från Betfair 17.7.2021

 

Damer -49 kg

Mot bakgrund av statistiken finns det tre tidiga favoriter i serien, Kinas Wu Jingyu, Thailands Panipak Wongpattanakit och Spaniens Adriana Cerezo. Av dessa inser WH att Cerezo har ett tydligt odds (26/1), även om det egentligen handlar om huruvida den tidigare nämnda eller till exempel Bogdanovic från Serbien har hittat sätt att förhindra den 19-årige spanjorens till synes obönhörliga vinstsvit. . I matcher registrerade i Taekwondodata är Cerezos vinstprocent hela 90,77 % och han har bara förlorat en stormatch under 2020 och 2021 (Presidents Cup-semifinal mot Bogdanovic, som han avböjde vid EM).

Kanadas Yvette Yong är en intressant tävlande, om än inte riktigt en medaljfavorit. Titta vilket drag!

Pooler:

1. ESP
2. THA
3. CHN&SRB
Svart häst: TUR och CAN för de riktigt modiga

Damer -57 kg

Serien har en över resten, återigen Jade Jones. Tävlingen har fantastiska tävlande, t.ex. Kanadas Skylar Park, USA:s unga Anastacia Zolotic, Turkiets Hatice Kübra İlgün och Rysslands Tatiana Kudashova. Den tuffaste utmanaren för Jones blir dock Koreas Lee Ah-Reum. Polens Adamkiewicz visade stor styrka i kvalet och är ett attraktivt mål med 51 odds. Eller vad en ung grek gör. Mirakel händer!

Pooler:

1. GBR
2 COR
3. TUR&RUS
Svarta hästar: USA&POL

Damer -67 kg

Det har gått många rykten om lägret Nur Tatari i Turkiet, t.ex. om det personliga livets utmaningar. I övrigt har matchskicket varierat och Storbritanniens Lauren Williams tog jackan även i EM. En av spelens skickligaste tävlande kommer att ses när USA:s Paige McPherson kliver upp på mattan. Konditionen hos Elfenbenskustens Ruth Gbabi är en gåta. Kroatiens Matea Jelic är å andra sidan säkert bra, men kommer hörnan hålla? Det finns ingen säker vinnare i serien och även med stora odds kan du åtminstone vinna medaljer. WH erbjuder Frankrike och Jordanien tjugo attraktiva odds.

Pooler:

1. TUR
2. GBR
3. CIV&CRO
Svarta hästar: FRA&JOR

Dam +67kg

Britti tar och de andra vinner. Nivån på damernas tungviktsdivision har stigit enormt under åren, men serien är fortfarande överraskande.

Pooler:

1. GBR
2 COR
3. CHN/SRB/MEX/POL/TUR eller något annat

Herrar -58 kg

Det är svårt nu. Personligen skulle jag nämna representanter för Italien, Ungern och Iran samt Ryssland som utmanare till Koreas Jang Jun. Jag garanterar och understryker att Artamonov är bra, men räcker det för att vinna. Jag hoppas det, för till hösten (eller kanske senare, om situationen tillåter) skulle det vara trevligt att vara värd för ett olympiskt mästarläger! Spanien kommer säkert att vara en tuff utmanare, men urvalsförvirring ska ha påverkat beredningen.

Pooler:

1. RUS
2 COR
3. ITA/IRI
Svart häst: HUN

Herrar -68 kg

Korea är den absoluta favoriten, Irans tuffaste utmanare. Du bör plocka upp åtminstone representanter för Belgien, Spanien och Turkiet med europeiska glasögon. Britten Bradley Sinden är en tuff kille och kommer säkert att vara det i dessa matcher också. Valet mellan representanten för Kina och Taipei är snävt, men jag personligen gillar Huangs stil bättre, så låt oss sätta honom högre i vadslagning.

Pooler:

1 COR
2. IRI
3. GBR&TPE
Svart häst: ESP

Herrar -80 kg

Khramtsov är favorit, andra är utmanande. Italiens Alessio har en klar fördel, liksom den lika långe dominikanen Moises Hernandes. Jag kan inte tro Azerbajdzjans Beig, men Elfenbenskustens Cheick Sallah Cisse måste vara med i tävlingen.

Pooler:

1. RUS
2. CIV
3. ITA&DOM
Dark horse: CRO (multiplikator 41!)  

Herrar +80 kg

Hevars klättrar återigen med en stor täckmantel. Karelens egen son Vladislav Larin tar serien och denna gång tar Korea andraplatsen. Fast egentligen kommer detta att hända så att Korea vinner. Mattare medaljer för Cho och Alba. Jag har sett Lari i Finland under de kommande åren och Cho har tränat på vårt gym. Alba, å andra sidan, är mycket bekant som kuban, åtminstone för dem som representerade vår klubb i Presidents Cup. Tysklands Bachmann serveras som en svart häst, låt oss se vilken typ av overdrive du kan hitta, du har inte sett något än!

Pooler:

1. RUS
2 COR
3. GBR&CUB
Svart häst: GER

Tidigare gissningar har gått annorlunda. Det har varit överraskningar i varje lopp och nu är det en bra tid för dem. Några av idrottarna har tävlat ganska sparsamt och deras tillstånd är ett fullständigt mysterium. Nya Mersu det är inte värt att beställa, åtminstone baserat på träffförväntningarna på dessa tips. Jag lägger mina små pengar på Cerezo, oddsen är för bra och det är Adriana också.

 

 

Kategorier
Coachingblogg

Toppsport och sportklubb

Enligt min mening sammanfattas idrottens etos väl i mottot för OS "Citius, Altius, Fortius". Det är en ständig strävan efter bättre prestanda. Allmänna mänskliga värderingar, lagar och regler begränsar dock medlen att sträva efter bästa prestation och definierar samtidigt ramarna för verksamheten.

Från tvärtrycket av att alltid sträva efter bättre och de begränsningar som skapas av ramarna härrör också den innovationskraft som är typisk för toppsporter. När prestation styrs av regler strävar idrottare efter att göra allt inom reglerna för att optimera sina chanser att lyckas. IAAF:s regeljunkies tävlar med skotillverkare, WT ändrar regler som en skjorta och det dras ständigt gränser vad gäller tillåtna träningsmetoder, t.ex. inom det idrottsmedicinska området.

Utan att hålla långa möten, bilda kommittéer och skriva sofistikerade program är det ganska lätt att se vad idrottens etos kan betyda i klubbverksamheten, även om detta att döma av antalet möten, kommittéer och program verkar vara en mycket svår sak. Enligt min uppfattning ska idrottsklubben sträva efter bättre prestationer på alla nivåer med universella mänskliga värderingar, lagar och överenskomna regler som riktlinjer.

Du kan tänka dig att här kommer ett enkelt och tydligt recept på en idrottsförening. Men konceptet kan bara bli effektivt när alla aktörer förstår verksamhetens karaktär och engagerar sig i en gemensam insats. Och nu står vi redan vid gränsen till svårare saker. Att ständigt sträva efter att bli bättre kräver en tydlig bild av dig själv och din egen potential. Dessutom kräver utvecklingen ständig kritisk självutvärdering och ärlig granskning av verksamheten. Kraven gäller alla nivåer, från individen till delar av organisationen och slutligen hela organisationen.

Det som skiljer idrott från elitidrott när det gäller kvaliteten på aktiviteterna är det centrala i att utöka en hög kravnivå till allt som görs. Även i detaljerna är syftet att maximera förutsättningarna för framgång, och även saker som verkar som biverkningar rensas för att hitta nyttan. Skillnaden mellan bra och dålig elitidrott är att hitta det viktigaste och fokusera på dem. Så du måste tänka igenom även de små sakerna, men du måste fokusera på nyckelfaktorerna. Detta är det viktigaste när det gäller framgången för både toppidrottare och klubbaktiviteter. När vi strävar efter det bättre går vi vilse i sidofrågornas liv och rörelse och resultatet blir åter möten, nämnder och program, och inte ett högkvalitativt fokus på kärnverksamheten.

Värderingar baserade enbart på strävan efter framgång utan begränsningar skulle snabbt leda till oetiska lösningar. Det är viktigt att förstå att Idrottsklubben – precis som en toppidrottare – inte lever i ett vakuum, avskilt från samhället. Även om lösningarna kan vara drastiska ur en utomståendes synvinkel måste de ändå tåla en strikt etisk granskning.

Den tidigare nämnda innovativiteten behövs också. Genom att upprepa samma sak gör du inga utvecklingssprång utan startar istället ett evigt skyddslopp och tappar stolparna på nolltid.

När man väljer prioriteringar för investeringar, löser problemsituationer eller till exempel utvecklar verksamhetsmetoder uppmärksammas att "Citius, Altius, Fortius", lagar eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter inte ger direkta riktlinjer för handling. Som all värderingsstyrning krävs mycket tänkande och diskussion för att hitta rätt lösningar. Det kommer att finnas misstag, men för att sträva mot bättre måste man rätta till dem.

Inom elitidrotten mäts resultatet hela tiden. Det är en process som pågår för evigt, med bara små respit. Även om det blir framgång väntar alltid nya utmaningar runt hörnet. Ur organisationens synvinkel är det bra här att det inte finns plats för lättja och för mycket självgodhet.

För dem som arbetar i idrottsledar- och tränarpositioner ger toppidrotten inte bara syfte, utan utmanar dem också att sträva efter sitt bästa. Om idrottarna gör sitt bästa, varför kan eller kan mindre krävas av andra idrottsaktörer?


Uppdraget för taekwondo-atleter är:

Etiskt, på ett hållbart sätt, att lyfta toppidrottare på internationell nivå och människor som lever en sportig livsstil, och att förbättra erkännandet och statusen för taekwondo som sport i Finland.

Kategorier
Coachingblogg

Gammal och ny

Häromdagen pratade jag med några tränare jag känner, och en medaljör från VM 2003 kom upp. Atleten jag syftade på ringde inga klockor och förklaringen var klar. Det var gammalt taekwondo, utan elektrisk rustning och ny taktik. Samtalet fortsatte att störa mig.

Gammal

Hur var den "gamla" taekwondon? Det är väldigt svårt att definiera, eftersom du samtidigt bör ange en tydlig tidpunkt för när den nya startade. 1980-talets taekwondo skilde sig från 1990-talets taekwondo, 1990-talets taekwondo skilde sig från 2000-talets taekwondo, 2000-talets taekwondo skilde sig från 2010-talets taekwondo och taekwondon från 2000-talet och taekwondon från 2000-talet. 2010-talets taekwondo och speciellt från 1970-talet.

Taekwondo som sport definieras av förändring. Det mesta är utvecklingen av tekniker, taktik och idrottare, som internationella idrottsförbund har försökt vägleda genom att ändra reglerna. Påtryckningar utanför sporten har också påverkat taekwondo. Utvecklingstakten har accelererat under 2010 med övergången till elektronisk poängsättning som introducerades på båda sidor om vecket, vilket kan ses i antalet regeländringar.

-70-talet 2 st

-80-tal 4 st

-90-tal 3 st

-00s 4 st

- 10:e kapitel 13 st

Det är dock värt att notera att även tidigare var den längsta perioden utan regeländringar bara cirka 5 år (1977-1982). När världsmästerskapen hålls vartannat år har endast ett fåtal lopp i följd genomförts med exakt samma regler som de tidigare loppen.

Den skjutande höjden av den atletiska nivån började i början av millenniet, när taekwondo blev en officiell olympisk sport. Antalet konkurrenter och olika länders investeringar har vuxit avsevärt och det finns inget slut i sikte på utvecklingen. Den tidigare åldern för att börja med sporten, att tävla redan som barn och att välja sporten i tidig ålder har säkert effekt.

Den allmänna utvecklingen av sport och coachning återspeglas i taekwondo och idrottare. De bästa spelarna i världen är heltidsanställda proffs, med stöd av ett starkt multidisciplinärt team av experter och de tränar under utmärkta förhållanden. Allmän idrottscoachning och sportcoachning, liksom kompetensen hos dem som arbetar med tränararbete, har också utvecklats avsevärt. Förståelsen för sport, sportcoaching och deras relation har tagit enorma steg runt om i världen.

Förändring är därför artens avgörande faktor. Utan beredskapen och förmågan att förändra kommer en idrottares karriär inom sporten att bli mycket kort.

Men jämför dig själv:

HERR -76 kg OS-SEMIFINAL 1988 (evenemang)

https://www.youtube.com/watch?v=fbGBICLxRfw

Här är en bra 6-timmars sammanfattning av spelen, om du verkligen är intresserad: https://www.youtube.com/watch?v=vIf8_ylp9tQ

Diagram: https://en.wikipedia.org/wiki/Taekwondo_at_the_1988_Summer_Olympics

Herrar -80 kg vid OS 2000

https://youtube.com/playlist?list=PL285EBD289B6127FA

Damer -67 kg och herrar -80 kg vid de olympiska spelen 2016

https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/taekwondo-w-67kg-m-80-kg-repechages-finals-rio-2016-replays/

Ny

Så vad har du kommit fram till? WT har aviserat mål för en mer prålig match, där det händer mycket och domarnas roll är mindre. Vi har gått i den här riktningen.

Med elektrisk pansar har träffkraftskraven lättats. Styrka är dock en viktig träningsegenskap i sporten, speciellt på grund av hastighetsutvecklingen. Att tänka på kraven på kraftegenskaper genom något minskade träffkrafter är ett tydligt tankefel. Antalet föreställningar har ökat och hastighetsuthållighetsegenskaper krävs alltmer. Snabbhet är fortfarande en viktig fysisk egenskap.

Skicklighetsmässigt är kraven högre, främst för att träffarna måste vara mer exakta än tidigare, eftersom träffen inte registreras om sensorn inte rör punktområdet. Dessutom kräver rustningar en viss typ av träff (träffvinkel, riktning, etc...). De ytterligare poängen för tekniker som utförs genom ryggen har också ökat betydelsen av skickligheten, även om det kanske inte är så mycket som regeljunkiesna hade hoppats på.

Nya regler och poänganordningar har möjliggjort nya tekniker, och betoningen mellan teknikerna har förändrats. Dessutom har ny teknik och taktik krävt lösningar från motståndarna, i så fall har nya verksamhetsmodeller skapats och därmed har utvecklingen av sporten flyttats framåt. 

Vikten av rörlighet är också större än tidigare, t.ex. eftersom en huvudträff ger dig tre poäng istället för den föregående. Dessutom, med den avancerade skicklighetsnivån hos idrottarna, kräver de svårare teknikerna som används mer rörlighet. Den ökade betydelsen av huvudpunkter återspeglas också i skickliga krav, eftersom att göra huvudträffar också kräver en ansenlig mängd skicklighetsegenskaper.

Särskilt för stora tändstickor har affärsytan minskat avsevärt. Rörelsens roll är dock fortfarande central, även om rörelsen är finare än tidigare. När det gäller rörelse betonas färdigheten också med sanktionering av fall. Den mindre övningsytan har också bidragit till att matchavstånden har förkortats. 

En betydande utveckling är också accelerationen av matchens rytm. Passivitet sanktioneras och mer händer i matchen. Situationer byggs mer och mer med en kombination av rörelse och teknik, istället för enbart rörelse.

Under

Även om det på ytan kan tyckas att matchen är väldigt annorlunda är förändringarna bara begränsade. Kärnan i sporten är fortfarande densamma. Taekwondo är en kampsport som kräver skicklighet och snabbhet.

Det finns fortfarande gott om alternativ i taktik. Idrottarens olika fysiska och psykologiska egenskaper, färdigheter och motståndare definierar den valda taktiken. Grunderna i de krav som ställs på idrottaren har inte heller förändrats mycket. Nyckeln är att ha en stark fysik och förmåga att utföra svåra uppgifter under tung fysisk och psykisk press, samt enorm skicklighet.

De bästa idrottarna och tränarna skapar ständigt ny taekwondo. I bakgrunden är dock de grundläggande faktorerna som definierar arten som ständigt påverkar. Även om snacket om ny och gammal taekwondo inte är helt utan grund så är det, åtminstone delvis, enligt mig ett slags imma för att täcka över bristande förståelse för sportens grunder.

Kategorier
framsida Coachingblogg Allmän

Träningsprogram för att självständigt träna grundkondition och egenskaper

Detta program stödjer dig i träning i egen takt. Idrottares startnivåer, betonade egenskaper och mål är väldigt varierande, så programmet har skapats så att alla kan tillämpa det som en del av sin träning. Till exempel. yngre idrottare får göra 4 övningar i egen takt i veckan, medan juniorer och vuxna lätt kan göra mer än tio. Det viktigaste är att idrottarna bibehåller sina träningsrutiner och utvecklar de egenskaper som inte brukar tränas så mycket.

Dina tränare hjälper dig gärna att hitta din egen träningsrutin. Fråga Paul om mer information först. Separata instruktioner ges till idrottare som förbereder sig för värdetävlingar från fall till fall.

Vilka egenskaper utövas?

 • Idrottsteknik och idrottsfärdigheter
 • Uthållighetsträning
 • Snabbträning och hoppträning
 • Styrketräning
 • Rörlighet och stretching

Hur mycket ska du träna?

Exakta belopp kan inte definieras i det allmänna programmet. Riktade träningsmängder för idrottare som tävlar på KV-nivå under normala förhållanden:

 • Pre-kadett: 2-5 timmar per vecka / 2-4 gånger. per vecka
 • Kadett: 4-8 timmar per vecka / 3-5 gånger. per vecka
 • Junior: 7-15 timmar per vecka / 6-10 gånger. per vecka
 • Vuxen: 8-20 timmar per vecka / 7-12 gånger. per vecka

Särskilt yngre idrottare behöver stöd för att genomföra och planera sin träning, så det är bra för föräldrar att vara med och fundera över hur många gånger i veckan och vad man ska träna under exceptionella omständigheter. Det är alltid bättre om föräldern kan delta i träningen på ett eller annat sätt. Att ha ett eget svettpass med en atletisk ungdom är knappast en dålig idé för någon.

Rekommendation för träningsmängder:

 • Idrottsteknik och idrottsfärdigheter – 1-3 gånger i veckan
 • Hållbarhet – 1-4 gånger i veckan
 • Styrketräning – 2-4 gånger i veckan
 • Rörlighet och stretching 2-5 gånger i veckan

Alla väljer som sagt hur många övningar man ska göra och med vilka vikter. Det skulle dock vara bra att göra övningar jämnt i varje område.

En exempelvecka

Provveckan är utformad så att den har ett tillräckligt antal övningar och intensitet för juniora och vuxna idrottare, vilket innebär att de yngre än detta kan hoppa över några av övningarna. Det finns dock inget hinder för att även de yngre inte kan träna ett stort antal timmar per vecka.

Du hittar beskrivningar av övningarna i denna plan.

Rörlighet och stretching är en del av varje övning, men när de nämns separat menar de träning dedikerad till stretching, där målet är att utveckla rörligheten.

Prov vecka 1

 

Övning 1

Övning 2

mån

Idrottsteknik och färdigheter

Traditionell träningskrets (styrka)

tisdag

Långvarig löpträning

Långsamma hållningar och postural kontrollövningar (styrka)

ons

Idrottsteknik och färdigheter

Rörlighet och stretching (utvecklas)

tors

Idrottsteknik och färdigheter

Intervallträning

fre

AMRAP

Återställande löpövning

La

Walking etc. restaurerande

Rörlighet och stretching (utvecklas)

Sol

Kärna (kraft)

Idrottsteknik och färdigheter ELLER rörlighet och stretching (utvecklas)


Exempel vecka 2

 

Övning 1

Övning 2

mån

Sportteknik och färdigheter – spark- och fotkontrollträning

Backträning (uthållighet)

tisdag

Kortlek (styrka)

Rörlighet och stretching (utvecklas)

ons

Idrottsteknik och färdigheter

Långvarig löpträning (uthållighet)

tors

Tråkigt men effektivt (kraft)

Rörlighet och stretching (utvecklas)

fre

Idrottsteknik och färdigheter

Pyramid mot tiden (kraft)

La

Walking etc. restaurerande

Rörlighet och stretching (utvecklas)

Sol

Sportteknik och färdigheter – spark- och fotkontrollträning

Jogga i skogen (uthållighet)

Idrottsteknik och idrottsfärdigheter

Gör virtuella träningspass på webbplatser. Övningarna är utformade så att du kan göra dem hemma även på ett litet utrymme. Övningarna är avsedda för hela hobbygemenskapen men är också utmärkt grundträning för dig som tränar i tävlingsgrupp. Öka vid behov utmaningsnivån genom att höja sparkhöjden, köra fler varv eller betona kraftproduktion och explosivitet i enkla prestationer.

Tävlingsgruppens medlemmar har också i grunden en egen erfarenhet av hur man tränar idrottsteknik på olika sätt, så du kan också förbereda träningen själv. Det är också riktigt bra ur helhetssynpunkt att ibland planera övningarna själv och sedan genomföra dem. På så sätt måste du tänka på saker och ting djupare än genom att bara följa instruktionerna. Planera alltid dina egna övningar och antalet repetitioner innan du gör dem, eftersom det är ganska svårt att genomföra träningen tillräckligt intensivt i inledningsskedet utan att planera.

 

Länk till videopass: https://tu11.fi/taekwondo/virtuaalitunnit/

Lösenord: Träna!

 

Spark- och benkontrollövning

Detta är ett utmärkt träningspass för både en tävlande i match- och rörelseserier, och det är också lätt att krydda det för att passa dina egna behov genom att lägga till eller ta bort utmaningsnivån. Du kan även göra fler rundor om övningen är för lätt.

Nästan varenda övning kan göras med eller utan stöd. Med stöd är det lättare att träna rörlighet, men utan stöd betonas balans och stödjande muskelträning.

 1. Noggrann uppvärmning (hopprep, matchrörelse, muskelträning, knälyft, löpning, aktiv stretching, etc.)
 2. Välj en sparkteknik/rörelseriktning du vill utveckla (framspark, spinnspark, bakspark, etc.)
 3. Knälyft till startpositionen för sparken, ta kontroll över rörelsen genom att stoppa knälyftet så högt du kan
  • 10/halv, 2 omgångar
 4. Ta knät till startpositionen för sparken och gör det till ett litet lyft utan någon extra rörelse av kroppen. Lägg inte tillbaka knäet till marken däremellan.
  • 10/halv, 2 omgångar
 5. Räta sakta ut benet och återgå till startpositionen. Sätt inte foten på marken.
  • 10/halv, 2 omgångar
 6. Dra ut benet rakt till den färdiga sparkpositionen och håll positionen
  • 30 s/halva, 2 omgångar
 7. Dra ut benet rakt och ta det till färdig sparkposition. Från denna position, gör ytterligare ett litet lyft utan extra rörelse av kroppen
  • 10 / halva / 2 omgångar
 8. Gör hela sparktekniken, men stoppa sparken när benet rätas ut
  • 10 / halva / 2 omgångar

 

rörelseomfångsövning

Det är svårt att träna hela uppsättningar av rörelser på ett litet utrymme, men enskilda områden och punkter kan istället finslipas bra. Passet passar även utmärkt för tävlande som sidopass.

Kom ihåg att vara mycket uppmärksam på städningen av positioner och tekniker, samt tydliga stopp.

 1. Noggrann uppvärmning (hopprep, matchrörelse, muskelträning, knälyft, löpning, aktiv stretching, etc.)
 2. Välj en uppsättning rörelser som du går igenom från början till slut, en riktning i taget. Tanken är att du alltid gör en rörelseriktning eller i kombinationer och fokuserar all din uppmärksamhet på en viss punkt. Gå alltid igenom hela rörelseomfånget i denna stil innan du byter fokus. Du kan gå igenom en enda punkt flera gånger. Uppmärksamma:
  • Gör det långsamt och ägna full uppmärksamhet åt att ställningarna och handteknikerna är rena
  • Full uppmärksamhet på stopp och deras förändringar. Explosiva prestationer, bra stopp och extra steg bort.
  • Samtidigt av steg och handtekniker
  • Hållplatserna
  • Effektuttag av handtekniker. Både den verkställande handen och den stödjande handen
  • Avslappning av axlar och överkropp
  • Flöde i kombinationer (tänk också på hur olika punkter och kombinationer ska göras)
 3. Återställande stretching och rullning

En sparkövning som ökar rörligheten och sparkhöjden

Oavsett din racingstil kommer att öka din sparkhöjd inte skada dig. Denna enkla övning hjälper dig att öka din sparkhöjd.

 1. Noggrann uppvärmning (hopprep, matchrörelse, muskelträning, knälyft, löpning, aktiv stretching, etc.)
 2. Sparkar - gör alla 20 reps/ben. Skulle kunna göra med stöd
  • Ett huvud
  • I sidled
  • Bakom
  • Tillbaka som en hook kick
 3. Framspark - gör varje delprestation 10 gånger / ben - med syftet att göra varje prestation lite högre / längre än den föregående
  • På marken, lutad på armbågarna, banan för den främre sparken. Håll stödbenet rakt
  • På marken, liggande på rygg, gör en främre spark med båda händerna i knäböjningen av det presterande benet
  • Bakre ben knälyft så högt som möjligt
  • Bakbens främre spark så högt som möjligt
  • Frambens främre spark så högt som möjligt
  • Två främre sparkar utan återhämtning emellan till marken så högt som möjligt
 4. Circuit kick – gör varje delprestation 10 gånger/ben – med syftet att göra varje prestation lite högre/längre än den föregående
  • Liggande på marken från sidoläge, banan för roundhouse kick
  • Knälyft bakre ben till startpositionen för rotationssparken
  • Bakre benspinnspark så högt som möjligt
  • Frambenssnurr så högt som möjligt
  • Två snurr kickar så högt som möjligt
 5. Vid det här laget förstår du redan mönstret. Välj ytterligare två sparkar som du ska gå igenom med samma system.
 6. Som en sista sträcka, gör två omgångar av split och split på båda sidor, håll varje sträcka i en minut.

Motstånd

Grundläggande uthållighet är ryggraden i alla idrottare i träning. Om det inte är i sin ordning kommer du inte att kunna träna och återhämtningen går långsammare. Bra grunduthållighet stärker även immunförsvaret och hjälper dig att hålla dig frisk även under tuffare träningsperioder.

Uthållighet tränas med långvarig träning, där pulsen håller sig inom ett visst intervall, beroende på vilken typ av träningseffekt som eftersträvas. Vid aerob prestation hämtas energin som krävs för rörelse huvudsakligen från kroppsfetter, och i anaerob prestation främst från kolhydrater. En taekwondo-atlet behöver båda, så mångsidighet är nyckeln när man tränar grundläggande uthållighet.

 

Kraft

Pulsintervall (andel av maxpuls)

Känslor

Effekt

Främst kolhydrater

Maximal

90-100%

Det känns väldigt tungt, stark andnöd, utmattning i musklerna

Utvecklar maximal prestanda och mjölksyratolerans

Tung

80-90%

Det känns tungt, andfådd, trötthet i musklerna

Ökar maximal prestation och förbättrar anaerob uthållighet

Medel tung

70-80%

Det känns behagligt och kan fortsätta under längre tid

Förbättrar aerob kondition

Främst fetter

Ljus

60-70%

Känns lätt

Förbättrar grundläggande uthållighet

Väldigt lätt

50-60%

Känns väldigt lätt

Grundläggande träning, till exempel promenader, påskyndar återhämtningen, stärker immunförsvaret

 

Uthållighet kan tränas på många sätt, till exempel är långtidsidrottsträning också uthållighetsträning. Om du bara vill fokusera på uthållighetsträning är t ex löpning, simning och cykling effektiva träningsformer.

Uthållighetsträning bör utföras genom att variera övningarnas effektområden och utförandemetoder. Detta program har fyra olika typer av löpövningar, som du kan variera efter ditt humör. De två första kan också enkelt ändras till till exempel cykling.

 • Långvarig löpträning
 • Återställande och lätt löpträning
 • Intervallträning
 • Backträning

Långvarig löpträning

Kraft: medeltung

Ta på dig sneakers och gå ut för att njuta av den friska luften! Långvarig löpträning bör pågå närmare en timme, ibland till och med längre. Börja övningen i ett avslappnat tempo och sluta efter cirka 10 minuter för att stretcha och öppna positionerna. Fortsätt springa i ett lite mer intensivt tempo så att du kan springa kontinuerligt, men det känns inte helt bekvämt. Om du inte har sprungit mycket, börja i måttlig takt. Kör de sista 10 minuterna av passet igen i ett klart mer avslappnat tempo. Sträck och rulla fläckarna försiktigt efter träningspasset.

Återställande och lätt löpträning

Ström: ljus

En återställande och lätt löpövning varar ca. 30 minuter och det känns inte särskilt intensivt. En bra tumregel för att hålla takten är PPP, det vill säga "måste kunna prata". Förmodligen för de flesta är tempot mer jogging än löpning. Kom ihåg att stretcha och rulla efter träning.

Intervallträning

Kraft: Tung

I intervallträning kan du redan ordentligt nå obehagsområdena. Börja springa i ett lätt och jämnt tempo i 10 minuter. Sträck på dig en liten stund efter detta och öppna upp sätena. Efter detta börjar själva intervalldelen som i all sin enkelhet går till så här

 1. Spring så hårt du kan i en minut, men ändå så att du kan hålla farten uppe
 2. Gå eller jogga nästa minut (nybörjarlöpare kan göra en längre återhämtningstid)
 3. Upprepa steg 1-2 fyra gånger till

Intervallerna blir därför totalt 5 minuter. I slutet, spring ytterligare 10 minuter i en lätt och återställande takt. Kom ihåg att stretcha och rulla efter träning.

Intervallträning på friidrottsplanen

Kraft: Tung

Denna övning bör göras på friidrottsplanen om du inte är riktigt bra på att bedöma avstånd. På träning innebär hårda slag att man praktiskt taget springer så hårt att man kan hålla farten till slutet. Sträva dock efter maximal prestanda.

 1. Börja övningen med att springa ett par gånger runt planen i lugnt tempo
 2. Gör några öppningssträckor
 3. Kör 100m hårt drag
 4. 1 min retur
 5. Kör 200m hårt drag
 6. 1 min retur
 7. Kör 300m hårt drag
 8. 1 min retur
 9. Spring 400m hårt
 10. Upprepa övningen igen. Har du precis börjat med intervallträning räcker det med en omgång
 11. Jogga runt en gång till och skaka/sträck ut dina muskler försiktigt

 

Backträning

Effekt: tung-max

De i Takamäki vet vad som komma skall. Hitta en tillräckligt brant och lång backe som tar minst 1 min att bestiga, men som kan ta mycket längre tid. Toppen av Malminkartano är ett utmärkt läge för många typer av backträning.

 1. Värm upp genom att gå uppför backen en gång
 2. Sträck ut och öppna sätena
 3. Gå ner och förbered dig mentalt
 4. Spring eller gå uppför backen så hårt du kan. Försök att hålla tempot jämnt.
 5. Andas upp. Om du inte har känt någonstans än, öka kraften i nästa omgång.
 6. Gå långsamt ner och se till att återhämtningsperioden varar minst 5 minuter från slutet av föregående löptur
 7. Upprepa backen så att det blir 5-10 åk. Öka repetitioner när du förbättras
 8. Försiktig tankning, stretching och rullning efter träning

Galen backträning

Effekt: tung-max

Hitta en kulle eller trappa någonstans som det tar cirka 1-2 minuter att klättra uppför med 75% med maximal effekt.

 1. Värm upp genom att gå uppför en kulle en eller två gånger
 2. Stretching
 3. Kom ner igen
 4. Spring uppför backen med cirka 75% kraft, så du borde inte vara död på toppen
 5. Gör omedelbart 10 armhävningar på toppen
 6. Efter armhävningarna, jogga ner igen
 7. Upprepa föreställningen 5-10 gånger. I början bör du nöja dig med en måttlig mängd.
 8. Försiktig tankning, stretching och rullning efter träning.

Fartlek i skogen

Kraft: medel-tung

Svenska uthållighetsidrottare utvecklade träningsmetoden speed play redan på 30-talet när de febrilt funderade på sätt att slå sina finska konkurrenter, som de förlorade gång på gång. Den nya träningsmetoden visade sig vara mycket effektiv och är fortfarande en viktig del av träningen av världens främsta idrottare idag.

Tempotövningar liknar intervallträning, men är ofta inte riktigt lika intensiva. Rytmövningar ger också mer utrymme för att lyssna på din egen kropp och för variation, eftersom de inte är alls lika systematiskt uppbyggda som intervaller.

Huvudtanken är att löparen under träningen varierar sin rytm och hastighet upprepade gånger beroende på sina träningsmål. Variationer kan implementeras på många olika sätt. Du kan till exempel lyssna på musik medan du springer och ändra tempot till ett tightare varje gång du slår på refrängen. Alternativt kan du springa med en kompis och växelvis drar den ena hårt och den andra försöker hänga med. Det viktigaste är att du inte planerar övningen för noga i förväg och det blir mycket fartvariation inom den.

Övningen som föreslås här genomförs i skogen, där du kan springa på ett ojämnt underlag, måste reagera på stenar, stubbar och andra underverk i skogen. Detta är ett utmärkt koordinationspass förutom uthållighetsträning. Kör först ett uppvärmningstempo i en skog där du vet att det finns tillräckligt med stigar. Spring klart hårdare så länge du kan, sakta sedan ner till en lugn joggingtur. Starta nästa satsning så snart du känner att du kan hantera den. Det viktigaste är att lyssna på kroppens budskap och göra övningen efter dem. Ibland är tempospelet mycket strängare än andra dagar. Du bestämmer! Gör skarpare drag så länge du kan och jogga sedan hem i lugn takt som feedback. Äntligen, naturligtvis, stretching och rullning.

Snabbträning och hoppträning 

Hastighets- och explosivitetsträning är en viktig del av träningsprogrammet för både en tävlingsidrottare och en professionell idrottare. I föreställningarna är målet att producera så mycket kraft som kroppen kan lämna och repetitionstiderna och antalet repetitioner är korta. Istället bör återhämtningstiderna hållas tillräckligt långa så att kroppen är tillräckligt återhämtad för nästa prestation. Du bör alltid fokusera fullt ut på den individuella prestationen.  

Hoppning och hoppövning

Fokusera alltid på högkvalitativ prestanda och ge dina ben gott om tid att återhämta sig. När du hoppar, fokusera på att ändra rytmen och hoppa elastiskt. I hopp och de mest krävande hopp, fokusera på maximal effekt. 

 • Uppvärmning (matchrörelse, hopprep, knälyftsrytmer) och några sträckor
  • 5-10 min
 • En vass insats från ett lätt hopp vart femte hopp
  • 5 höjdhopp / 3 omgångar / 30-tals återhämtning däremellan
 • Platt studsrytm malplacerad
  • 20 hopp / 3 omgångar / 30-tals återhämtning däremellan
 • Balansera ansträngningen uppåt, knäna mot bröstet under hoppet
  • 5 höjdhopp / 3 varv / 1 min återhämtning däremellan
 • Balansera ansträngning och spinning (så många rundor som möjligt)
  • 5 höjdhopp / 3 varv / 1 min återhämtning däremellan
 • Ansträngning med ett ben så att det andra knäet är horisontellt i luften under hela föreställningen. Tryckbenet går tillbaka till marken med en skarp rörelse efter att ha gått bredvid den andra i en krok.
  • 5 höjdhopp / 3 omgångar / 30-tals återhämtning däremellan

Nedkylning och lätta sträckor

Sprintträning

För sprintträning behöver du ca 100m rakt, där du kan köra ett accelererande slag. I alla sprints, fokusera på att generera så mycket fart som möjligt och även hålla farten. Den viktigaste delen är accelerationsfasen.

 1. Värm upp genom att jogga i 5-10 minuter
 2. Öppningssträckor
 3. 3 x 40 m drag 90% i fart - gångåterhämtning däremellan
 4. 5 min paus
 5. 3 x 60 m drag 90% i fart - gångåterhämtning däremellan
 6. 5 min paus
 7. 3 x 60m drag 100% i fart - gångåterhämtning däremellan
 8. 5 min paus
 9. 3×5 hopp. Ca 1 min återhämtning mellan seten
 10. Trippelhopp från platser med lika kraftstart. 3×5 föreställningar. 1 min paus mellan seten
 11. Återställande jogging och stretching            

Styrketräning

Styrketräning fokuserar på att träna basstyrka och styrkeuthållighet, det vill säga övningarna görs med din egen kroppsvikt och seten är långa. Idrottare som styrketränar i viktrummet kan fortfarande göra detta, men det är värt att lägga till kroppsviktsträning däremellan också.

Om övningarna tar slut eller börjar bli tråkiga, be Paul om mer.

Övning 1 – traditionell träningskrets för hela kroppen

Träningscirkeln blir inte mer traditionell än så här. Övningen görs som en rotationsövning så att du går från en rörelse till nästa så fort den föregående är klar. I en träningskrets täcks hela kroppen systematiskt, vilket gör att enskilda muskelgrupper kan återhämta sig medan de utför rörelser riktade mot en annan grupp. Därför behöver du inte ta långa pauser. Gör rörelserna i en sådan takt att du orkar hela tiden.

Individuella rörelser görs mot klockan och tiden meddelas alltid efter rörelsen. Om du känner att övningen är för lätt, öka tiden på klockan eller kör ett varv till efter det första. Om det är för utmanande, ta lite ledigt eller gör enklare versioner av rörelserna. Se vid behov instruktionerna för övningarna i slutet av träningsprogrammet.

Övningen varar ca 30 min.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Tryck

30 sid

3

Att sitta upp (grundläggande magmuskelrörelse)  

30 sid

4

Simmare 

30 sid

5

Grundläggande knäböj

45 sid

6

Planka

1 min

7

Push-up med brett grepp

30 sid

8

Kramp i magen

30 sid

9

Lyfta överkroppen från liggande

30 sid

10

Squat hopp

45 sid

11

Planka

1 min

12

Ben i luften push-up

30 sid

13

Länkare

30 sid

14

Att höja benen från att ligga ner

30 sid

15

Hoppa squat

45 sid

16

Allmän butik

45 sid

17

Planka

1 min

18

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Övning 2 – Långsamma hållningar och hållningskontrollövningar

I den här övningen njuter vi av långa grepp och utmanande positioner. Övningen stärker särskilt kontrollen av mellankroppen. Försök att hålla ett starkt stöd i alla rörelser genom att spänna musklerna i mellankroppen och gör alla rörelser långsamt, kontrollerat och bibehåll målpositionen.

Om det behövs kan du lägga mer eller mindre tid på klockan för att öka eller minska utmaningsnivån. Rörelsernas startpositioner är bekanta från andra övningar och slutet av programmet, men du hittar mer detaljerade instruktioner i själva övningen. Ta en paus på 10-30 sekunder mellan varje rörelse.

Gör 2-3 omgångar av huvuddelen av övningen.  

Övningen varar ca 30 min.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Push-up-läge

45 sid

3

   Vänder å ena handen, den andra mot taket

30 sid

4

   En beröring med en korsad arm på axeln

30 sid

5

   Beröra knäet växelvis med armbågen

30 sid

6

   Korsade arm och benförlängning

30 sid

7

   1 armhävning som varar 30s, dvs 15s ner och 15s upp

30 sid

8

 

 

9

Maghållning

45 sid

10

   Lyft ett ben klart högre efter skiftet

30 sid

11

   Trampa med fötterna som du skulle trampa på en cykel

30 sid

12

   Korsa benen i sidled. Ändra positionen på dina fötter varje gång

30 sid

13

   Rysk twist

30 sid

14

 

 

15

Planka

45 sid

16

   Turas om att lyfta benen från marken

30 sid

17

   Lyft upp ett ben från marken

30 sid

18

   Lyft upp ett ben från marken

30 sid

19

   Lyft växelvis en hand från marken

30 sid

20

 

 

21

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Övning 3 – AMRAP 

Amrap kommer från ord så många rundor som möjligt. Det är sköna övningar eftersom de garanterar att du blir svett på ytan och du kan pressa dig själv till det yttersta, samtidigt som övningens struktur också gör att du kan ta det lugnt även om det inte är den bästa dagen. Amrap fungerar genom att göra en viss mängd rörelser och sedan gå vidare till nästa. När alla rörelser är gjorda, låt oss börja omgången från början. Hela cykeln tar så lång tid som du vill göra, och målet är givetvis att samla så många hela rundor som möjligt under den här tiden. Det är värt att tävla mot dig själv om du planerar att göra övningen igen.

Vår Amrap den här gången varar i 20 minuter, ovanpå det kommer en viss uppvärmning och stretching. Du kan ta pauser när du behöver, men kom ihåg att målet är att göra så många rundor som möjligt!

Övningen tar totalt cirka 40 minuter.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Tryck

10 st

3

Abdominal crunch ELLER linker

10 st

4

Allmän butik

10 st

5

Grundläggande knäböj

15 st

6

bergsbestigare

30 st

7

Omvänd Burpee

10 st

8

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Övning 4 – Kortlek  

En kortlek är en rolig övning eftersom den är olika varje gång. Du kan också fritt ansöka och ändra rörelserna som motsvarar olika länder efter dina egna val. Tanken med träning är enkel. Du behöver en kortlek som måste blandas ordentligt. Efter detta börjar du dra kort från kortleken ett i taget. Landet anger alltid vilken flytt som måste göras och antalet i sin tur antalet pjäser. Esset är förstås 14. Ibland är kortleken brutal och gör utmanande drag efter varandra. Inte för svaga hjärtan.

Övningen tar totalt cirka 40 minuter.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Hertta - Sitter upp

Det belopp som anges av kortet

3

Square – Step Squat (på båda benen det belopp som visas på kortet)

Det belopp som anges av kortet

4

Pot - Allmän butik

Det belopp som anges av kortet

5

Cross – Push-up

Det belopp som anges av kortet

6

Jokeri – 10 stycken diamantarmhävningar

 

8

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Övning 5 – Tråkig men effektiv   

Den här övningen är väldigt enkel och kan till och med verka tråkig för vissa. Det är dock extremt effektivt för att stärka den muskulära uthålligheten och uthålligheten i mellankroppen och armarna. Du kan göra övningen svårare genom att öka tiden eller antalet repetitioner, och göra det lättare genom att lätta på rörelserna genom att sätta knäna i marken. Det finns bara två rörelser, men det finns ännu fler av dem.

Det är värt att lägga på en bra spellista eller ljudbok i bakgrunden så att du kan springa iväg.

Övningen varar ca 30 min.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Tryck

10 st

3

Planka

30 sid

4

Tryck

9 st

5

Planka

30 sid

6

Tryck

8 st

7

Planka

30 sid

8

Tryck

7 st

9

Planka

30 sid

10

Tryck

6 st

11

Planka

30 sid

12

Tryck

5 st

13

Planka

30 sid

14

Tryck

4 stycken

15

Planka

30 sid

16

Tryck

3 st

17

Planka

30 sid

18

Tryck

2 st

19

Planka

30 sid

20

Tryck

1 st

21

Planka

30 sid

22

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Övning 6 – Kärna    

I core-träning får mellankroppen den uppmärksamhet den förtjänar. Gör alla rörelser långsamt och kontrollerat. Du ska hela tiden känna att du har kontroll över föreställningen och att gravitationen inte gör jobbet åt dig. Vissa av rörelserna är håll och andra är repeterbara. Men gör de repeterbara långsamt och på ett kontrollerat sätt.

Lägg till en utmaning till träningen genom att göra fler rundor eller fler repetitioner.

Övningen varar ca 30 min.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Tryck

15 st

3

Sitter upp

15 st

4

Planka

45 sid

5

Sidogrepp på båda sidor

45 sid

6

Spider-man rouge

10 st

7

Kramp i magen

10 st

8

Bro

45 sid

9

Ta en liten paus

 

10

Push-up med brett grepp

10 st

11

Länkare

10 st

12

Planka

45 sid

13

Bergsbestigare

40 st

14

Bandmaskgrepp

45 sid

15

Simmare

20 st

16

Benfall från ryggläge

15 st

17

Planka

45 sid

18

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Övning 7 – Pyramid mot tiden

Pyramider kan byggas på många sätt. Du kan till exempel börja med ett litet antal rörelser och öka lite i taget eller vice versa. I denna övning läggs 1 rörelse till varje varv och själva övningen varar 20 min. Målet är att komma så långt som möjligt

Lägg till en utmaning till träningen genom att göra fler rundor eller fler repetitioner.  

Övningen varar ca 30 min.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Ställ in klockan i 20 min

 

3

Tryck

1 st

4

Abdominal crunch ELLER linker

1 st

5

Allmän butik

1 st

6

Sänka benen från att ligga på rygg

1 st

7

Omvänd Burpee

1 st

8

Överkroppen lyfts från liggande

1 st

9

Börja omgången från början, men lägg till 1 st till den mängd du gjorde i förra omgången

 

10

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Övning 8 – Puls upp! 

I denna övning är syftet att göra antingen muskelkonditionsrörelser eller aerob träning som hopprep, skuggboxning, huk, löpning eller någon repetitiv rörelse där du andas. Du kan gå ut och springa och göra övningen som en intervall.

Tanken är att själva träningen görs i 24 minuter, alltid omväxlande muskelkondition och aerob träning varje minut.

Övningen varar ca 30 min.

 

Rörelse / prestanda

Varaktighet / kvantitet

1

Noggrann uppvärmning. Öppna ledernas rörelseomfång och värm upp musklerna innan du utför (knälyft, hopprep, hopprep, skuggboxning). Kom också ihåg att göra några öppningssträckor.

5-10 min

2

Ställ klockan på 24 min

 

3

Tryck

1 min

4

Aerob

1 min

5

Sitter upp

1 min

6

Aerob

1 min

7

Planka

1 min

8

Aerob

1 min

9

Allmän butik

1 min

10

Aerob

1 min

11

Kramp i magen

1 min

12

Aerob

1 min

13

Håll i grundpositionen

1 min

14

Aerob

1 min

15

Gör samma rörelser igen, och den totala tiden bör vara 24 min  

 

16

Slutlig kylning. Gör lite lätt återställande övning med samma principer som i den inledande uppvärmningsfasen. Sträck kort på musklerna du har använt. På slutet skakar och rullar.

5-10 min

Sammanställning av muskelkonditionsrörelser

Överkropp och armar

Tryck

Grundläggande armhävning, händerna axelbrett isär. Som en lättnad kan du lägga knäna i marken vid behov. Som en svårighet kan du göra klapparmhävningar.

Push-up med brett grepp

Det finns inte riktigt grepp om någonting här, men tanken är att placera händerna klart bredare än i den grundläggande armhävningen. Du kommer att märka att motståndet rör sig mer och mer mot dina bröst och axlar. För svårigheter, bredda avståndet på dina händer ännu mer, och för lättnad, lägg knäna på marken.

Ben i luften push-up

Gör en armhävning så att ett ben alltid går upp i luften när du går ner. Handgreppet kan vara något bredare än en vanlig armhävning. För lättnad kan du lägga knäna på marken.

Diamant push-up

En utmanande version av armhävningen. Lägg händerna i en diamantform under kroppen. Tryck upp så lågt du kan. Knä på marken igen om det behövs. 

Spider-man armhävning

Tryck upp som vanligt, men alltid när du går ner, rör vid armbågen på samma sida med ditt knä. Du kommer att märka att rörelsen är klart tyngre än den grundläggande armhävningen och även bröstmusklerna kommer igång.

 

Mellankropp och mage

Sitter upp 

Grundläggande magmuskelrörelse. Håll benen i en vinkel på cirka 90 grader och använd dina magmuskler för att resa dig från liggande till sittande. du kan till exempel hålla händerna bakom nacken eller på bröstet. Försök att göra föreställningen utan några extra svängande rörelser.

Kramp i magen

Ligg på rygg med raka armar, som i handstående. Använd dina magmuskler för att krulla dig till en så liten boll som möjligt, och för även in benen i kroken. Som en svårighet kan du hålla händer och fötter i luften under hela rörelsen.

Länkare

Utgångsläget är detsamma som i kritan, men den här gången höjer du benen och armarna rakt upp. Rör alltid dina fötter med händerna under crunchfasen.

Rysk twist

Sitt på marken och höj dina böjda ben i luften. Ta omväxlande händerna så långt åt sidan som möjligt. Du kan justera utmaningsnivån med din kroppsvinkel.

Benfall från ryggläge

Ligg på rygg och lyft benen rakt upp mot taket. Sänk långsamt ner benen nära golvet och lyft upp dem igen.

bergsbestigare

Kom i armhävningsläge, men för det andra benet tydligt framåt under kroppen. Ändra fötternas position upprepade gånger medan du hoppar. Som en extra utmaning kan du hålla framfoten i luften.

Simmare

Lyft armen och det korsade benet till magen, landa rakt samtidigt så högt du kan. Gör nästa övning på andra sidan. Som en svårighet kan du hålla alla lemmar i luften under hela föreställningen, och starta lyften högre. Notera trots butikens namn ska du inte försöka simma med denna teknik. :D

Lyfta överkroppen från liggande

Ligg på mage på marken och höj bara överkroppen och armarna så högt du kan. Som en svårighet kan du hålla armarna så raka som möjligt framför dig.

Att höja benen från att ligga ner

Ligg på marken på magen och lyft bara benen så högt du kan.

Underkropp och ben

Grundläggande knäböj

Stå i en position med ungefär axelbrett isär och sitt på huk så att hälarna stannar på golvet. Se till att blicken förblir framåt och att dina knän och anklar är åt samma håll. Du kan hålla händerna antingen framför dig för balans eller nära kroppen på höfterna eller bröstet.

Steg knäböj

Ta ett långt steg framåt och låt höfterna falla när du böjer på knäna. Gå så lågt du kan, men så att det bakre benets knä inte slår i marken. Tryck dig tillbaka till startpositionen framifrån och upprepa rörelsen, byt sida.

Squat hopp

Som en basic squat, men klart snabbare rörelse och när du kommer upp, hoppa så högt som möjligt. För extra krydda kan du klappa i luften med händerna rakt över huvudet.

Hoppa squat

Håll dina ben överlappande som om du gjorde ett halvdjupt steg framåt knäböj. Byt sida genom att hoppa på plats. Försök att hoppa så högt som möjligt.

Fester och andra specialbutiker

Planka

En position som alla känner till, ett måste. Om inte, titta på Google.

Maghållning

Ligg på rygg på armbågarna. Lyft dina raka ben ca 10 cm från marken. För att underlätta kan du böja lite på benen

Sidogrepp

Gå i sidled på dina armbågar och lyft upp dina höfter så att de är i linje med dina ben. Som ett resultat kan det övre benet lyftas något upp i luften.

Bandmaskgrepp

Sätt dig i en armhävningsposition, men för händerna så långt fram att du knappt kan hålla kroppen i luften. Njut av.

Bro

Förvisso en bekant rörelse för nästan alla idrottare. Som en bro, dra dig upp från att ligga på rygg eller fall rakt från stående (om du kan). Om rörligheten inte tillåter dig att hålla huvudet på marken mellan händerna.

Allmän träning (Burpee)

En populär rörelse bland kroppsviktsmotionärer. Starta rörelsen från en axelbrett position. Gå snabbt ner i en knäböj och innan farten slutar i botten, lägg händerna på marken och tryck båda benen bakåt så att du hamnar i en armhävningsposition. Använd bröstkorgen i golvet antingen genom att göra en armhävning eller på annat sätt bara böja armbågarna, varefter du återgår till armhävningspositionen. Res dig snabbt upp och gör ett hopp. Allt ovanstående sker snabbt och på ett konsekvent sätt. Om du inte fattade förklaringen alls, se till exempel modellen på YouTube.

Omvänd Burpee

Ganska identisk med den allmänna rörelsen, förutom att man i omvänd burpee lägger sig på rygg i samma steg som man gick till armhävningspositionen i den allmänna rörelsen. Så ligg på rygg och sträck armarna rakt över huvudet parallellt med golvet. Sträck dig upp och gör ett höjdhopp. Upprepa.

Rörlighet och stretching 

Gör gärna rörlighetsövningar dagligen och alltid som en del av annan träning. Utöver detta, gör självständiga rörlighetsövningar, där målet är att öka rörligheten.

I synnerhet bör de välbekanta bensvängningarna göras dagligen, till exempel enligt följande:

 • Bensväng framåt 3 x 10 / ben
 • Bensväng åt sidan 3 x 10 / ben
 • Bensväng tillbaka 3 x 10 / ben
 • Bensving i riktning mot kroksparken med ett rakt ben 3 x 10
 • Raka benlyft i luften 3 x 10 / ben

I alla butiker kan du använda support vid behov.

Annars finns det virtuella träningspass med speciellt riktade stretchträningar som hjälper dig att stretcha:

Länk till videopass: https://tu11.fi/taekwondo/virtuaalitunnit/

Lösenord: Träna!

Andra utmärkta stretchträningar från Youtubers:

https://www.youtube.com/watch?v=u12YSQeJDfQ

https://www.youtube.com/watch?v=–SAbvaYuJY

https://www.youtube.com/watch?v=9X-4dGjcIcQ

https://www.youtube.com/watch?v=L_xrDAtykMI

Kategorier
Coachingblogg

Ett enkelt och smidigt stansprogram för en taekwondo-entusiast

Innan du implementerar programmet, lär dig följande rörelser: knäböj (djup, normal, halvknäböj), parallelldragning, marklyft (med bur) och bänkpress.

Träningsprogrammet är tänkt att anpassa sig till din sportträning och andra schema. Tanken är att vara lätt flexibel efter olika behov.

Du kan ladda ner ett träningskort som du kan använda för att enkelt spåra din träning, härifrån >>

Punttisali.com erbjuder ett 6-månaderskontrakt för alla entusiaster och deras familjemedlemmar för 20 €/månad och för idrottare som tränar i tävlingslag för 15 €/månad. Beställ ditt kort på www.punttisali.com. Ange hobbyistens namn i tilläggsinformationen.

Grundserien

Tanken med grunduppsättningen är att fungera som övningens kropp. Dess mått avgör träningens karaktär.

Grundset görs 2-6 gånger per övning. De första 2 görs som en uppvärmning och de nästa 2-4 med målvikter. Det sista setet kan förkortas om tekniken inte håller ihop eller prestationen fryser. Om detta inte händer bör vikterna ökas. Målvikterna bestäms därför efter storleken på grundsetet och din egen prestation.

Returerna görs så att det är minst 3 minuter mellan seten. De kan vara längre, så att pulsen återhämtar sig (Polarområde 2).

Rytmen

Rytmen är baserad på perioder på 4 eller 5 veckor eller en kalendermånad. Det finns 4 av dessa avsnitt.

Varje avsnitt har sin egen sk grunduppsättning som anger antalet repetitioner. Effekten justeras genom att ändra antalet grundsatser. Övningen varar ca 45 min. – 1 h. + stretching till slutet, men även detta kan justeras med antalet stödrörelser.

Huvudrörelsen görs i 2+2-4 grundset, beroende på övningens önskade kraft. Effekten justeras varje vecka alltid i samma rytm eller efter annan träning. En erfaren praktikant använder sina egna kunskaper inom effektreglering.

Veckornas kraft

Dessa rytmer är exemplariska.

5 veckors rytm

Vecka 1: Lätt, Vecka 2: Medium, Vecka 3 Hård, Vecka 4: Lätt, Vecka 5: Hård

4 veckors rytm

Vecka 1: Lätt, Vecka 2: svår Vecka 3 lätt, Vecka 4: svår

 

Rytmen av avsnitt

Perioden är alltid en kalendermånad eller 5 veckor

Avsnitt 1: Basic Series 10

Avsnitt 2: Basic Series 8

Avsnitt 3: Basic Series 6

Avsnitt 4: Basic Series 4

 

dagar

 1. Knäböj

Snurr och övningar

Värmning i 10 min med en fillar eller roddmaskin

Övertalning och aktiva rörelser

Squat 2 uppvärmning + 2-4 grundset

Box hoppar från platta fötter 2-4 x 10

Gummiöglor sidospark + bakspark 2-3 O + 2-3 V x 10 per ben.

Stretching

Gummilänkar sidospark

Kickback av gummilänkar

 1. Parallellt drag

Snurr och övningar

Värmning i 10 min med en fillar eller roddmaskin

Övertalning och aktiva rörelser

Parallelldrag 2 uppvärmning + 2-4 grundset

Dubbel ansträngning på lådan, höja knät med båda benen 2-3 O – 2-3 V x 10

Gummiöglor mellankroppsrörelse 2-3 O + 2-3 V x 10

Stretching

En fot hoppa

Gummiband mellankroppsrörelse

Gummiband kärna rörelse - utmanande

 1. Bänk och marklyft

Snurr och övningar

Värmning i 10 min med en fillar eller roddmaskin

Övertalning och aktiva rörelser

Marklyft (med bur) 2+2-4 grundset

Bänk 2 uppvärmning + 2-4 grundset

Gummiöglor slår 2-3 O + 2-3 V x 10

Stretching

Gummiband stans

Redigering

Dina scheman, annan träning och skador kan kräva att veckan ändras. Om du bara har tid att göra ett pass i veckan, gör nej. 1. Om två, då nummer 1&2. Om ett enstaka pass är för långt, släpp först gummiband och sedan boxar/marklyft. Så åtminstone en veckas träning består av uppvärmning, knäböj och stretching. Förkorta inte dina träningssträckor!

Olika modifieringar av grundsatsen är också möjliga. Som ett exempel, styrka uthållighet viktning, avkastningen förkortas (Polar region 3), men vikterna är motsvarande lättare:

Avsnitt 1: Basic Series 20

Avsnitt 2: Basic Series 15

Avsnitt 3: Basic Series 10

Avsnitt 4: Basic Series 5

 

Ett 4-månaders set med betoning på explosiv styrka och hastighet. Vikterna lättas, återhämtningen förlängs (upp till vilopuls/5 min, Polarzon 5) och prestationer vid maximal hastighet:

 

Avsnitt 1: Basic Series 8

Avsnitt 2: Basic Set 6

Avsnitt 3: Basic Series 4

Avsnitt 4: Basic Series 2

 

Anteckningar om rörelser

 • Gör alltid uppvärmningsset (först med skivstång och sedan med lätta vikter) och försök lyssna på dagens kondition, om du känner att du går med djärvare vikter.
 • Squatningen görs på ett normalt djup, även om uppvärmningsset kan göras djupt. Den sista perioden kan du öka vikterna och göra halva knäböj. I alla knäböj, sikta på maximal rörelsehastighet när du kommer upp och kontroll när du kommer ner.
 • Den parallella pull-upen görs helst som en normal prestation snarare än rå.
 • Plattfot för boxen: Ta handrörelse med dig. Gör det antingen från en statisk position (squat med händerna bakom) eller med ljusning. Gör individuella framträdanden och kliva alltid av lådan, hoppa inte ner. Börja hoppet nära rutan och hoppa uppåt, inte framåt. Försök att höja tyngdpunkten så mycket som möjligt.
 • När du hoppar med ett ben, börja med den enklare versionen och använd bara knälyftet och steget när grundhoppet känns under kontroll.

Rörlighet

Ytterligare styrketräning är inte tänkt att minska rörligheten, tvärtom. För att få ut det mesta av ditt träningspass, ta tillräckligt med tid för att avsluta stretching och värma upp. Efter uppvärmningen är olika pumpning av rumpan och dynamiskt svängande av benet på plats. Slutligen bör du göra lagom långa (+10 sek.) statiska sträckor i set om 3, var noga med att skaka ordentligt mellan böjarna. På grund av sportens krav bör du fokusera på detta noggrant och gå igenom de stora musklerna i underkroppen. Dessutom måste böjning av mellan- och överkroppen göras varje gång. Avsätt minst 15 minuter för stretching. men jag föredrar lite mer, alltid 30 min. fram tills. Förkorta själva styrketräningen snarare än stretching.

Kategorier
Coachingblogg

De första stegen på den tävlandes väg i Taekwondo-atleter

Att starta en hobby

Hos taekwondo-idrottare börjar alla i basgrupper, från vilka tränare guidar dem framåt. Redan erfarna tävlande som fortsätter sin tidigare hobby inom Taekwondo-idrottare flyttar direkt till tävlingsgrupper. Du kan gå från grundgrupperna till en prova-på-amatörmatch efter bara några veckors träning. Grundläggande färdigheter tränas i basgrupper vilket ger en bra grund för tävlingsintressen och idrott i framtiden.

Amatörtävlingsgrupper

Efter bara en kort hobby kan hobbyisten flytta till hobbytävlingsgrupper. Deras syfte är att göra entusiasten bekant med tävlingstaekwondo och idrottens grundläggande färdigheter. Tröskeln för grupperna är låg och deltagande i dem ingår i den grundläggande hobbyavgiften. I taekwondo tävlar man både i match och i rörelseserier och båda har sina egna grupper. I början är det möjligt och absolut nyttigt att sätta sig in i båda tävlingsformerna.

Inomhustävlingar

Du kan delta i inomhustävlingar om du har tränat cirka ett halvår i grundgrupper eller har deltagit i amatörtävlingsgrupper. Absoluta nybörjare kan också delta, men att bemästra de grundläggande färdigheterna ger en bättre grund att dra nytta av inomhustävlingar. Om entusiasten ännu inte vill prova på att slåss eller utföra en uppsättning drag, bara att komma och titta på evenemanget ger en bra utgångspunkt för att delta nästa gång.

Tanken med inomhustävlingar är att ge ett sätt att lära känna tävlingar i en välbekant inomhusmiljö. Reglerna tillämpas efter deltagarnas erfarenhetsnivå. I början av eventet värmer vi upp och går igenom grunderna i reglerna. Reglernas krångligheter förtydligas och hur man ska agera i en konkurrenssituation ses över allt eftersom evenemanget fortskrider.

Tävlingar i barn- och hobbyserier

I själva tävlingsevenemangen delas idrottarna in i olika serier efter erfarenhetsnivå och i matchen delas de även in i viktklasser. Reglerna tillämpas för att passa nybörjare, t.ex. huvudkontakt används inte i nybörjarserien. På tävlingsevenemanget hjälper och stöttar tränarna entusiasten och försöker göra tävlingsupplevelsen positiv. Alla är nervösa inför sina första framträdanden, men att övervinna spänningen och göra din egen prestation ger dig självförtroendet att delta i mer utmanande turneringar.

Tävlingsgrupper

Efter att idrottaren provat sina vingar i amatörtävlingsgrupper, inomhustävlingar och eventuellt även i riktiga tävlingar kan han gå vidare till tävlingsgrupper. Engagemang och träningsvolymer ökar i takt med att hobbyisten utvecklas mot en atlets livsstil. Tävlingsgrupper erbjuder fler och fler träningsmöjligheter och träningsavgiften är något högre. Dessutom har tävlingsgruppens medlemmar till sitt förfogande bl.a. gratis träningspass för självständig träning, stöd från sjukgymnast och arbetsterapeut samt gym till reducerade priser.

Coacher stödjer utbildning och framför allt för yngre personer blir föräldrastöd allt viktigare.

Tävlar i rankingserier på hemmaplan och turneringar utomlands

När starten är nådd har idrottaren en öppen väg hela vägen till VM (match- och rörelseserier) och OS (match). Framgång kräver dock uthållighet och framgång i toppen ligger bakom hårt arbete. Att tävla på nationell och internationell toppnivå är dock givande, och de förvärvade erfarenheterna bär långt in i det civila livet senare!

Kategorier
framsida Skjutreglage Nyhetsbrev Coachingblogg Allmän

Fördjupa dina kunskaper – boka en privatlektion

Utöver grundläggande övningar och ytterligare övningar erbjuder Taekwondo-idrottare privatlektioner för entusiaster som vill fördjupa sina färdigheter inom ett specifikt område effektivt. 

I en privatlektion fokuserar entusiasten och tränaren noga på träningen av ett enskilt område, och entusiasten får omedelbar och kontinuerlig feedback på sin prestation. På grund av detta görs många framsteg på bara en timme. Privatlektioner hålls också för två entusiaster eller små grupper.

Fördelar med privatlektioner:

 • Du kan öva på exakt det område som du vill förbättra. T.ex:
  • Matchteknik 
  • Ett nytt rörelseomfång eller förfining av rörelseomfång
  • Grundläggande teknik och steg
  • Självförsvar och stegstrider
  • Förbereder sig för bältesprovet
  • Fysisk träning 
  • Styrketräning
 • Du kommer att få omedelbar och kontinuerlig feedback på din prestation 
 • Du kan ordna en timme flexibelt enligt ditt eget schema
 • Överkomligt pris 

Så här bokar du en privatlektion

Se vilken träningstid som passar dig från träningskalendern >>

Vi har ställt in tiderna i kalendern då våra tränare är tillgängliga för privatlektioner, men du kan föreslå en tid utanför dessa också. 

Skicka ett mail till info@tu11.fi.main.hoste.fi och boka en timme. Berätta samtidigt vilket ämne du skulle vilja träna så bokar vi en tränare därefter. Du kan också boka en lektion direkt från tränarna i gymmet. Race teammedlemmar kan använda Slack för att boka en timme. 

Du kan fortfarande komma överens med tränaren om detaljerna. Vi skickar fakturan en timme efter det. Få ett träningsbetyg för bältestesterna. 

Notera! Kom ihåg att vi erbjuder alla barntävlingsgruppsmedlemmar gratis privatlektion på sommaren, om träningskontraktet gällde när gymmet var stängt under senvåren. 

sv_SESvenska
Powered by TranslatePress